Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, v niektorých častiach Bratislavy je už bicykel celkom použiteľný dopravný prostriedok. Niekde vďaka cyklotrasám. Inde aj napriek ich absencii. Najlepšie sú na tom zrejme dve najväčšie mestské časti, Petržalka a Ružinov. Ak sa tu aj nachádza problémové miesto, voľnejšia zástavba v sídliskových častiach ho umožňuje vo…

Read more »

Fotoreport: Vaals

Holandské mestečko Vaals sa nachádza na hranici s Nemeckom a Belgickom. V jeho katastri je aj najvyšší bod krajiny, v porovnaní s väčšinou Holandska je tu pomerne kopcovitý terén. Aj samotný názov je odvodený od slova údolie (Vals či Vallis). Napriek kopcom tu nechýba typická holandská infraštruktúra, ktorá myslí na bezpečnosť chodcov a cyklistov. Viac…

Read more »

V sobotu, 8. júna 2024, sa opäť uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, kam si Slovensko bude voliť svojich 15 zástupcov. Hoci veľa ľudí týmto voľbám neprikladá veľkú dôležitosť, ich dopad na dopravu je zásadný, nakoľko práve európske politiky do veľkej miery ovplyvňujú, ako sa na Slovensku dopravujeme. Prinášame preto prehľad všetkých volebných programov a zoznam…

Read more »

Pri výstavbe obytného kompexu Agáty na Agátovej ulici v Dúbravke vzniká krátky, asi 150 metrový úsek cyklotrasy R52. Táto trasa bude v budúcnosti prepájať Devínsku Novú Ves s Dúbravkou a povedie až na Patrónku. Do výstavby pokračovania bude mať táto stavba prakticky nulovú využiteľnosť, keďže chýba napojenie na obidvoch stranách. Napriek tomu je dôležité, že…

Read more »

Tento rok pribudlo ďalších dvesto metrov cyklotrasy R47 na Slovnaftskej ulici. Realizovaná je formou spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov. Okrem zlepšenia podmienok pre cyklistov vznikne aj pešia trasa z obytného súboru Nový Ružinov na najbližiu zastávku MHD Pálenisko, ktorá bola doteraz prístupná len chôdzou po ceste alebo vychodenou cestičkou v tráve. Podľa našich informácií…

Read more »

Bratislavský magistrát vyhlásil verejné obstarávanie na výstavbu cyklotrasy popri Vrakunskej ceste a Hradskej ulici. Trasa bude riešená formou obojstranného spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov. Dnes tu absentuje akýkoľvek chodník a podobne je to aj na súbežnom spojení cez ulicu Na piesku a Podpriehradnú. Stavba je rozdelená na dve vetvy. Prvá z nich, v dokumetácii…

Read more »

Zástupcovia Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu dnes podpísali Európsku cyklistickú deklaráciu. Ide o prvý oficiálne prijatý medziinštitucionálny strategický dokument na európskej úrovni, ktorý sa venuje rozvoju cyklistickej dopravy. Podľa Cyklokoalície ide o výrazný signál, ktorý jasne pomenúva pozitívne zdravotné, sociálne aj ekonomické dopady rozvoja cyklodopravy na obyvateľstvo členských štátov.

Read more »

Cyklokoalícia a Znepokojené matky merali znečistenie ovzdušia v uliciach Bratislavy. Z výsledkov meraní vyplýva, že vzduch v hlavnom meste je veľkým rizikom pre zdravie obyvateľov. Organizácie upozorňujú, že problémom narastajúcej bratislavskej dopravy nie sú primárne zápchy ale najmä ohrozovanie zdravia jej obyvateľstva a bezpečnosť. Merania realizovali odborníci z nemeckej organizácie Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Read more »

Zvýšenie bezpečnosti chodcov a zosúladenie predpisov so zvyškom európskych krajín má zabezpečiť novela zákona o cestnej premávke, ktorú vláda plánuje prijať začiatkom budúceho roka. V pláne legislatívnych úloh sa oproti pôvodnému návrhu presunula na skorší termín na základe hromadnej pripomienky, ktorú iniciovala Cyklokoalícia. Podľa združenia ide o nevyhnutný krok na ceste k vyššej bezpečnosti premávky…

Read more »