Komunikácia vhodná na vytvorenie cyklopiktokoridoru – Kamenné nám.

Komunikácia vhodná na vytvorenie cyklopiktokoridoru - Kamenné nám.