pruh biskupice

Neudržiavaný cyklopruh vytvorený obyčajnou farbou bez podkladu a vertikálneho značenia upozorňujúceho na pohyb cyklistov v priestore vozovky