Výrazné piktogramy viedenského typu – chodci a cyklisti

Výrazné piktogramy viedenského typu - chodci a cyklisti