Chodci využívajú prirodzenú trasu, ignorujú zákazy

Chodci využívajú prirodzenú trasu, ignorujú zákazy