Dodatkové tabuľky sú aj na prenosnom dopravnom značení