Stanovisko Cyklokoalície k úmrtiu cyklistu v Martine

Cyklokoalícia považuje smrť cyklistu v Martine, ktorého zrazil mladý vodič v ranných hodinách 29.11.2011, za smutnú a zbytočnú. Smrť cyklistu je podľa nás dôsledkom dlhodobého ignorovania cyklistickej infraštruktúry a cyklistov v mestách na Slovensku, ako aj absencie vzdelávania vodičov v autoškolách ohľadne ohľaduplného šoférovania voči chodcom a cyklistom.

Považujeme za neakceptovateľné, že cyklisti musia kvôli neexistencii cyklotrás a cyklopriechodov jazdiť po chodníkoch a používať priechody pre chodcov. Ak aj mestá cyklopriechody vyznačia, tieto sú zvyčajne bez reflexnej farby, prípadne chýbajú piktogramy a značky upozorňujúce vodičov na nutnosť spomaliť a overiť si blízkosť cyklistov, ktorí majú na priechodoch prednosť.

Cyklokoalícia týmto vyzýva primátorov a starostov miest k okamžitému začatiu značenia a výstavby cyklotrás pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov v uliciach. Rovnako odporúčame vyznačiť problémové úseky podfarbením tak, aby sa pri ich prechádzaní znížila nehodovosť a zvýšila viditeľnosť cyklistov.

Ministerstvo dopravy SR a ostatné zainteresované inštitúcie vyzývame k čo najskoršiemu doplneniu učebných osnov autoškôl o pravidlá správania sa voči cyklistom a chodcom ako slabším účastníkom cestnej premávky. Navrhujeme, aby do zákona o cestnej premávke bola pridaná povinnosť pre vodičov motorových vozidiel dodržiavať dostatočné, presne kvantifikované odstupy pri obchádzaní cyklistov.

Cyklokoalícia organizuje dnes, 30.11. o 20:00 z Nám. SNP v Bratislave spomienkovú jazdu.

2 komentáre na “Stanovisko Cyklokoalície k úmrtiu cyklistu v Martine

 1. Smrt cyklistu je smutná vec.
  Chýba infraštruktúra.
  Nechápem ale túto vetu :
  “Považujeme za neakceptovateľné, že cyklisti musia kvôli neexistencii cyklotrás a cyklopriechodov jazdiť po chodníkoch a používať priechody pre chodcov.”

  Prečo MUSIA ? To je v zákone ?
  Musia cyklisti jazdiť na chodník ?
  Nesmú jazdiť na ceste ?
  Musia cyklisti používať priechody pre chodcov ?
  Nesmú chodiť cez križovatku normálne po ceste (ak môžú tam jazdiť) ?
  24 rokov som jazdil na bicyckli, 23 rokov v záhranicii a 1 rok tu, až do leta 1990. Potom už nie. Najprv sme mali malé deti, potom už premávka sa tak zhustilo, že je to nebezpečne.
  Ale chýba mi to.

Pridaj komentár