Cyklistický Berlín

Pri svojej poslednej návšteve Berlína som sa rozhodol, že pofotografujem miestne cyklistické riešenia, ktoré môžu slúžiť pre inšpiráciu aj v Bratislave.

V Berlíne je dopravný priestor jasne rozdelený medzi chodcov, cyklistov a automobily a vzájomne nedochádza ku zbytočným kolíziám. Popri hlavných cestách sú vyhradené cyklopruhy buď na ceste alebo na chodníku, v bočných uliciach cyklisti jazdia bežne po cestách spoločne s autami. Všetky veľké križovatky majú jasné a prehľadné vedenie pre cyklistov.

Z geografického hľadiska je Berlín rovinatý, takže hneď poskytuje ideálny predpoklad na využitie bicykla. Z hľadiska dopravy je výhoda v tom, že mnohé ulice, vrátane bočných, sú pomerne široké, takže existujúci priestor medzi budovami je možné jednoducho rozdeliť medzi všetkých účastníkov premávky.

Poďte sa pozrieť, ako vyzerajú jednotlivé riešenia.

Cyklopruhy

Najjednoduchšie cyklopruhy sú oddelené od chodcov alebo áut obyčajnou bielou čiarou. Platí, že pruh medzi autami a chodcami je pre cyklistov, niekedy je dodatočne označený. Často nemá žiadne značenie, ktoré by upozorňovalo, že je to vyhradený priestor pre cyklistov, ale pre obyvateľov mesta je samozrejmé, že sa jedná o cyklopruh.

Tým, že chodníky sú zväčša skladané z dlaždíc, pre cyklopruhy sú používané farebne odlišné dlaždice – červená pre cyklistov a sivá pre chodcov. Opäť nie je potrebné dodatočné značenie, je jasné, že červený pruh je pre cyklistov.

 

V širších uliciach je priestor pre cyklistov oddelený zeleným pásom od chodcov, prípadne aj pásom zaparkovaných áut od ostatnej premávky.

 

Cyklotrasy sú v niektorých miestach vedené striedavo po chodníku a po vozovke, prechod je vždy riešený plynule.

 

Z mojej skúsenosti sú cyklopruhy vedené vždy po pravom kraji vozovky alebo ľavom kraji chodníka. Cyklopruhy sú zväčša vedené po oboch stranách cesty, na každej strane pre jeden smer. V niektorých miestach sú cyklopruhy pre obidva smery umiestnené len na jednej strane cesty. S cyklopruhom vedeným stredom cesty som sa nestretol, skôr sú v niektorých vyťažených lokalitách do stredu cesty umiestnené parkovacie miesta.

Niekedy je začiatok cyklopruhu označený zvislou značkou. Takáto značka je umiestňovaná za ukončením križovatky, často ale cyklopruh nie je označovaný žiadnou zvislou značkou.

V uliciach, ktoré slúžia primárne na parkovanie už značenie cyklopruhov nie je. Mnoho takýchto ulíc je skladaných zo starých kociek. V niektorých uliciach sú tiež spomaľovače pre automobily vo forme výrazných ostrovčekov a zúžení ciest.

Križovatky

Pri vjazdoch z bočných ciest zvykne byť občas dokreslený na ceste obrázok bicykla, ktorý upozorňuje vodičov na cyklopruh. Obrázok bicykla je natočený smerom k vodičovi idúcemu z bočnej cesty alebo odbáčajúceho z hlavnej.

 

Na križovatkách s bočnými cestami zvykne byť cyklopruh zvýraznený červenou farbou.

 

Na svetelných križovatkách sú cyklisti jasne vedení celou križovatkou.

Na svetelných križovatkách je cyklopruh niekedy dokreslený aj pre smery, kde cyklopruh nepokračuje. Jedná sa o výraznú pomoc pre cyklistov, keď je aspoň v úseku križovatky vyhradený pruh, ktorý bezpečne vedie cyklistov medzi autami. Takýto doplnkový pruh začína pár metrov pred križovatkou a pár metrov za križovatkou aj končí.

 

Občas je hlavný semafor doplnený o svetlá pre cyklistov, ktorý zväčša zastavuje cyklistov skôr a umožňuje tak autám odbočiť vpravo.

 

Na väčších križovatkách je jasné značenie aj pre cyklistov odbáčajúcich vľavo. Nejedná sa tu len o zvyk, že odbáčajúci vľavo prejde protiľahlým rohom križovatky a čaká na zelenú pre ďalší smer. Táto trasa je aj zvýraznená pruhmi a šípkami na vozovke a v križovatke je vyhradený priestor pre čakanie na odbočenie, vrátane doplnkového semaforu.

 

Výnimky pre cyklistov

Na niektorých križovatkách je povolená jazda cyklistom aj v iných smeroch ako autám. Napríklad v križovatke, kde je autom možné odbočenie len vpravo, je cyklistom umožnené odbáčať aj vľavo. Pre ľavé odbočenie majú doplnený pruh + semafor.

 

V jednosmerkách je zväčša jazda na bicykli povolená obojsmerne. Jednosmerky sa v Berlíne vyskytujú len zriedka.

Parkovanie bicyklov

Bezpečné parkovanie bicyklov je v meste pomerne dobre vyriešené. Pri všetkých vyťažených miestach ako stanice, úrady, školy, nákupné zóny, námestia a iné sú stojany na bicykle. Typické stojany v meste sú v tvare obráteného U, často ešte s dodatočnou horizontálnou priečkou.

 

 

V centre mesta som videl takéto stojany aj v historickom dekoratívnom štýle, tie žiaľ odfotené nemám. Rôzne verzie stojanov majú pred svojimi prevádzkami aj supermarkety, lekárne, reštaurácie a ďalšie zariadenia.

 

V rezidenčných zónach majú bytové domy vlastné miesta na parkovanie bicyklov, buď pred domom alebo vo vnútornom uzatvorenom dvore.

 

Aj keď je stojanov na hlavných miestach dostatok, v bočných uliciach sú skôr výnimkou a potom sa na parkovanie využívajú lampy, značky, zábradlia a iné kovové predmety ulice.

 

V uliciach je tiež možné nájsť uzamknuté bicykle, ktoré sú ich majiteľmi už asi dlhšie opustené.

 

Mestská doprava s bicyklom

Tým, že hlavnou kostrou mestskej dopravy sú vlaky a metro, tak je veľmi jednoduché cestovať spolu s bicyklom a veľa ľudí to aj využíva. Neviem, či existuje aj časové obmedzenie, ale z praktického hľadiska je to v čase rannej a večernej špičky dosť obtiažne. Vtedy sú hlavné trasy tak preplnené, že je náročné tam nastúpiť aj bez bicykla.

Požičovne bicyklov

V meste je možné nájsť mnoho požičovní bicyklov. Ich hlavnými prevádzkovateľmi sú hotely/hostely a potom nemecké železnice Deutsche Bahn. Požičovne majú väčšinou dobré a pohodlné bicykle. Požičovne Deutsche Bahn sa nachádzajú pri staniciach, ale sú aj roztrúsené po meste, bicykel je možný vrátiť na ktoromkoľvek stanovisku. Pre ich využitie je potrebná registrácia vopred. Bicykle sú uzamknuté kódom, ktorý je na požiadanie vygenerovaný a odoslaný na mobilný telefón.

Cyklojazda Berlínom

Nepredpokladám, že obyvatelia Berlína by mali potrebu organizovať protestné cyklojazdy, keďže cyklistická infraštruktúra v meste je dobre vybudovaná. V nedeľu ráno sa mi ale naskytol pohľad na skupinu asi 50 dvojíc idúcich na tandemových bicykloch. Zaujímavé :)

Záver

Napriek pomerne rozsiahlym dopravným riešeniam pre cyklistov je ich podiel v meste citeľne nižší v porovnaní s holandskými alebo dánskymi mestami. Stále je ich pomerne dosť a na krátke vzdialenosti je bicykel vhodným dopravným prostriedkom, obzvlášť keď sú vytvorené podmienky na bezpečné použitie bicykla v mestskej premávke.

Berlín je cool mesto, a to nielen v oblasti cyklistiky. Ešte ako zaujímavosť prikladám obrázok fontány neďaleko Potsdamer Platz.