Opatrenia pre zlepšenie pešej dopravy v Bratislave – ETM 2012

Návrh opatrení na podporu pešej dopravy adresovaný primátorovi mesta Bratislavy, doc. RNDr. Milanovi Ftáčnikovi, CSc., hlavnému dopravnému inžinierovi Ing. Tiborovi Schlosserovi, CSc. a príslušným odborným oddeleniam magistrátu.

Európsky týždeň mobility (ETM) je projekt, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na udržateľné dopravné riešenia a podnietiť mestá, aby každý rok zaviedli systémové kroky, ktoré zlepšia situáciu pre peších, cyklistov a ľudí prepravujúcich sa verejnou dopravou.

Sme presvedčení, že nepriaznivú situáciu chodcov v Bratislave treba zlepšovať aj postupnými krokmi, preto sme pripravili návrhy konkrétnych opatrení pre zlepšenie komfortu a bezpečnosti pešieho pohybu po meste. Viaceré z nich nie sú náročné investičné projekty, ale rýchle a nízkorozpočtové riešenia (zmena organizácie dopravy, úprava značenia či signálnych plánov), ktoré je možné zrealizovať aj v krátkom čase. Práve viditeľnými trvalými opatreniami môže Bratislava ukázať, že to s účasťou v Európskom týždni mobility myslí vážne a že sa mesto začína zaoberať problémami chodcov nielen v rovine diskusie.

Z nami predkladaných návrhov pokladáme za prioritné body 1 až 3, pričom v rámci bodu 2 odporúčame k ETM prednostne riešiť Štúrovu ulicu a okolie Umelky.

Body 4 a 5 vyžadujú aj stavebné úpravy, upozorňujeme preto na potrebu zabezpečiť čím skôr rozpočtové krytie na ich realizáciu.

1. Obnoviť štvrté rameno priechodu pre chodcov v križovatke Ul. 29. augusta – Špitálska

Južný priechod cez Špitálsku ulicu bol zrušený kvôli zlepšeniu priepustnosti križovatky v súvislosti so zneprejazdnením Nám. SNP, keďže v pravom odbočení Ul. 29. augusta – Špitálska narástol objem IAD. Takéto riešenia sú však v centre mesta pre chodcov neprijateľné a sú prejavom dopravného plánovania, ktoré umiestňuje chodcov na posledné miesto.

Návrh: Obnoviť pôvodný priechod pre chodcov. Zakázať pravé odbočenie Ul. 29. augusta – Špitálska pre IAD (zachovať pre cyklistov), taktiež pravé odbočenie Mickiewiczova – Špitálska. Takéto riešenie zlepší aj plynulosť MHD (linky 206, 208) po Ul. 29. augusta, keďže v smere rovno je prejazd križovatkou rýchlejší ako pri pravom odbočení. Náhradné trasy pre IAD sú: (a) Radlinského – Americké námestie – Špitálska, (b) Ul. 29. augusta – Cintorínska – Rajská (Dunajská). Obe trasy sú použiteľné bez komplikácií. Včas pripraviť informácie pre vodičov.

2. Obmedziť živelné parkovanie na chodníkoch v konkrétnych lokalitách

Pribinova – Umelka – Šafárikovo námestie

 • Rozšíriť existujúcu zónu so státím len na vyznačených parkovacích miestach od Dostojevského radu po Olejkársku. Pri súčasnom stave dochádza k obmedzovaniu chodcov na frekventovanom pešom ťahu od Šafárikovho námestia k Eurovei. Zabezpečiť vymáhanie pravidel mestskou políciou (odťahy vozidiel).
 • Zmeniť signálny plán na Šafárikovom námestí, aby bol možný prechod chodcov pri Umelke na jeden raz, bez núteného vyčkávania na úzkom stredovom ostrovčeku. Návrh zmeny doplníme dodatočne.

Štúrova

 • Presunúť vyhradené parkovacie miesta na západnej strane Štúrovej medzi Medenou a Dobrovičovou z chodníka na vozovku (do súčasného pravého jazdného pruhu). Čiastočný záber chodníka obmedzuje chodcov, pričom na vozovke je dostatok priestoru pre pozdĺžne parkovanie aj dynamickú dopravu. Nevyhradené parkovacie miesta zrušiť. Voľný priestor medzi parkovacími miestami využiť na umiestnenie cyklostojanov (napr. pred hotelom Tulip, kaviarňou Shtoor, priechodmi pre chodcov) alebo na zriadenie “parkletov” – malých mestských parkov.
 • Vyhradené parkovacie miesta na východnej strane Štúrovej medzi Grösslingovou a Dobrovičovou, ktoré sú umiestnené čiastočne na chodníku, presunúť na vozovku. Nevyhradené parkovacie miesta zrušiť. Voľný priestor medzi parkovacími miestami využiť na umiestnenie cyklostojanov (pred oboma bankami, kníhkupectvom, políciou) alebo na zriadenie “parkletov”. Pre dynamickú dopravu do centra by sa využívalo teleso električkovej trate – zaťaženie dynamickou dopravou je veľmi slabé. Alternatívne je možné vylúčiť jednosmerne motorovú dopravu s výnimkou MHD a dopravnej obsluhy na Štúrovej od Dostojevského radu po Grösslingovú. Nakoľko z uvedeného úseku nie je možné odbočiť vľavo a ani sa tu nenachádzajú významné ciele pre automobilovú dopravu, zmena režimu má minimálny dopad na IAD.
 • Odstrániť všetky zábradlia v križovatke Štúrova – Grösslingová – Medená, preriediť zábradlie na úseku Manderla – Laurinská a na zastávke MHD Kamenné námestie (vybrať každý druhý diel nespojený so zemou).

Ul. 29. augusta

 • Zmeniť šikmé parkovanie so záberom chodníka na pozdĺžne parkovanie bez záberu chodníka. K dispozícii je podzemná garáž Mamut s vjazdom z Cintorínskej. Záber chodníka parkujúcimi autami nenecháva k dispozícii dostatočnú šírku pre peší pohyb.

Okolie križovatky Mlynské nivy – Karadžičova

 • Zabrániť parkovaniu na chodníkoch najmä v zákrutách Mlynské nivy – Karadžičova, Karadžičova – Páričkova (okolo VÚB) – reálne tu nastáva nebezpečenstvo ohrozenia chodcov prechádzajúcich po priechode pre chodcov vodičmi áut, ktorí ich nevidia cez zaparkované autá.
 • Zabrániť parkovaniu na priestore medzi zastávkami MHD a AS.
 • Zabrániť parkovaniu na Mlynských nivách medzi Karadžičovou a Dunajskou, posunutím začiatku zóny so státím len na vyznačených parkovacích miestach hneď ku križovatke s Karadžičovou.
 • Zabrániť a zabezpečiť dodržiavanie zákazu divokého parkovania na hlavnom pešom ťahu od autobusovej stanice do centra (Mlynské nivy – Dunajská).

Vysoká

 • Zrušiť všetky vyznačené parkovacie miesta na chodníku, zriadiť obytnú zónu (zónu s voľným pohybom chodcov aj po vozovke).

Vajanského nábrežie (úsek Nám. Ľ. Štúra – Múzejná)

 • Zrušiť vyznačené miesta na chodníku (okrem parkovacích miest pre Miestnym úradom m.č. BA – Staré Mesto), zriadiť zónu so státím len na vyznačených parkovacích miestach. Zlepšiť rozhľad na priechode pre chodcov oproti Slovenskému národnému múzeu.

Okolie vlakovej stanice

 • Zamedziť živelnému parkovaniu od zástavky Predstaničné námestie, na hlavnom pešom ťahu na vlakovú stanicu.
 • Zamedziť živelnému parkovaniu v okolí zástavok na Račianskom mýte, ktoré blokujú pešie trasy.

3. Rázusovo nábrežie – úprava signálneho plánu na priechode pre chodcov

Návrh: Upraviť signálny plán tak, aby bolo možné prejsť priechod pre chodcov obojsmerne na jednu fázu s dostatočnou dĺžkou zeleného signálu. Ide o mimoriadne vyťažený priechod pre chodcov (v blízkej budúcnosti aj priechod pre cyklistov), ktorý prepája nábrežnú promenádu so Starým mestom a je využívaný aj turistami. Signálne plány musia v centre mesta adekvátne zohľadňovať pešiu dopravu, a to aj na úkor plynulosti IAD.

4. Račianske mýto – rozšírenie nárožia

Realizovať projekt odúhlasený na Operatívnej komisii dopravy – zrušenie pravého odbočenia zo Šancovej na Račiansku, zrušenie ostrovčeka pre chodcov, rozšírenie nárožia, vytesnenie parkovania.

5. Palisády – zlepšenie podmienok pre pešiu dopravu

● Vyznačiť zónu so státím len na vyznačených parkovacích miestach na celej ulici Palisády. Osadiť stĺpiky podľa potreby.
● Vybudovať rozšírenie chodníka a výklenky na priechodoch pre chodcov (Ul. Mateja Bela a Štetinova) – zvýšenie bezpečnosti a viditeľnosti chodcov.
● Upraviť križovatku Palisády – Kuzmányho rozšírenim chodníkov a nárožia na úkor vozovky a zriadením priechodu pre chodcov v priamej línii pohybu.
● Vybudovať ostrovčeky na zastávke Partizánska v oboch smeroch, ktoré znemožnia obiehanie vozidiel MHD stojacich v zastávke – zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode. Doplniť chýbajúci priechod v križovatke Palisády – Partizánska. Vrátiť pôvodnú polohu priechodu pri vyústení Bradlianskej.

7 thoughts on “Opatrenia pre zlepšenie pešej dopravy v Bratislave – ETM 2012

 1. mudro,velmi mudro,patri vam pochvala.
  Ja len dodam ze divoke parkovanie na chodnikoch sa pravidelne rozsiruje po celom meste.
  Staci jedno jedine auto na chodniku kde sa predtym neparkovalo a ako osy na med su tam behom jedneho dalsieho dna dalsie a pre vodicov je to odrazu „trvale“ ale pre mna „hovadske“ parkovanie.(prepacte ten vyraz)
  Pomoze len jedno jedine opatrenie…
  Zakazat parkovanie na chodnikoch!!!!
  V ktorom desatroci tohto storocia sa toho dozijem??!!!
  Chce to silneho,osvieteneho primatora ktory ma viziu,jasnu predstavu a ide si pevne za svojim cielom.
  Bohuzial aj kebyze ju p. Ftacnik ma,nepresadi ju,lebo vie ze by ho uz nezvolili.
  Chce to asi dohodu napriec celym „komunalnym spektrom“,ako sa bude v danej problematike postupovat bez ohladu na nove vedenie na magistrate a starostov mestskych casti po kazdych volbach.

 2. Vítam vaše návrhy, konečne sa niekto venuje aj postaveniu chodcov v Bratislave. Chodci majú čoraz viac prekážok na chodníkoch, obchádzajú nielen autá ale aj rôzne reklamné pútače! Tiež vôbec nechápem prečo sa v celej Bratislave používajú priemyselné zábradlia miesto v zahraničí používaných decentných zábradlí v čiernej, alebo čiernosivej farbe http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3NjzwxUwEwdMgNt_XldLMkhXFQoanjL9vXMgKbvXMn5GMB79jcQ alebo http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfh9eiZrb3KrdhcqwqpxyRwgJtycmjP4dRS9BHBR2s7mWtuDrr
  Namiesto „civizovaného“ mesta nám tu vyrastajú nevhodné priemyselné prvky, napr. pri novej budove Centrálu je teraz osadených množstvo bielo-červených zábradlí !
  Venovať by ste sa mohli aj problematike rekonštruovania chodníkov. Kedysi sa robili v rovine a zošikmené boli len hrany pri vjazdoch do budov, teraz sa rekonštruujú chodníky tak, po celej šírke a tam kde sú vjazdy pre autá je celá plocha znížená na úroveň cesty, takže chodec nechodí po rovnej ploche ale hore-dole, čo je namáhavé najmä pre starších, ale aj pre ženy s opätkami.
  A tiež ešte 1 pripomienka: prechod pre chodcov pri Moste SNP (k nástupištiam električiek) je úzky, takže chodci často prečnievajú do dráhy električiek. Tento prechod by si zaslúžil rozšírenie aspoň o 1,5 metra.

 3. V navrhu su voci automobilistom len obmedzenia ale ziadne riesenie..
  Jazdim v meste autom,motorkou,bicyklom,mhd a docela dost aj pesi no problem je na kazdej strane,rovnako pre chodcov ako aj s parkovanim,posledne 3 mesiace zacala mestska policia davat „papuce“ motorkam a skutrom zaparkovanim na miestach kde nezavadzaju a ktore su aj tak inak nevyuzitelne,mhd je coraz drahsia a sluzby sa nezlepsuju niekde dokonca zhorsuju,a pokracovat by sa dalo prakticky do nekonecna s takmer kazdym miestom kde je len trochu vacsi pohyb..
  Ziaden problem nieje jednostranny

  1. Každý návrh, ktorý obsahuje obmedzenie pre autá (napr. zákaz odbočenia) ponúka aj riešenie (napr. obchádzkovú trasu).

   Obmedzenie divokého parkovania na chodníkoch nemôžem osobne ani pri najlepšej vôli považovať za opatrenie, ktoré možno realizovať až vtedy, keď sa motoristom ponúkne riešenie (riešenie znamená náhradné bezplatné parkovanie?). Chodníky sú primárne na chodenie a vynútenie tohto stavu nemožno považovať za znevýhodňovanie motoristov.

   Niektoré vyššie uvedené „obmedzenia“ pomôžu aj mne ako vodičovi. Bežne totiž nie je možné parkovať v križovatke, najmä kvôli bezpečnosti a rozhľadu. Bežná divoká prax je však taká, že sa parkuje na priľahlom chodníku. Z auta potom však nemám rozhľad a nevidím, či na priechode za križovatkou nevybehne spoza zaparkovaného auta chodec. Nutne tak pôjdem pomalšie, čím blokujem cestu, z ktorej odbočujem. Jednu takú križovatku mám pod oknom a bežne sa tam práve kvôli tomuto dejú nehody. A to všetko pár jednotlivcom, ktorí parkujú tak, že obmedzujú nielen chodcov, ale aj nepriamo ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.

 4. Podľa mňa sa v Bratislave nič nezmení, pokiaľ sa nepristúpi k úplnému zákazu parkovania áut na chodníkoch. Ak má niekto auto, musí rátať s tým, že musí platiť aj parkovné. Keď to ide v iných štátoch, musí to ísť aj tu. A práve pretlak požiadaviek na legálne parkovacie miesta podmieni výstavbu vonkajších a najmä podzemných parkovísk. Terajšia situácia je neudržateľná, ale aj nedôstojná. Aby matky s deťmi obchádzali parkujúce autá na chodníkoch mi pripadá nenormálne a najmä nebezpečné! Nemyslím že by primátora zavedenie zákazu parkovania na chodníkoch stálo voľby, skôr naopak, rozumní ľudia pochopia, že parkovanie už treba radikálne riešiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.