Priechod pre cyklistov vs. chodcov

Rozdielny prístup ku križovaniu cyklotrasy s cestou. V maďarskom Győri priechod pre cyklistov, v Bratislave priechod pre chodcov a značka Zosadni z bicykla.