Zúženie cyklotrasy

V Győri upozornili na zúženie jazdných pruhov a jednému pruhu dali značkou prednosť, u nás sa použila všeriešiaca značka Zosadni z bicykla.