Budovanie cykloinfraštruktúry v rámci dopravných stavieb 2

V predchádzajúcej časti sme si ukázali ako sa pri rôznych prestavbách ciest zlepšovali podmienky pre motorovú dopravu bez akéhokoľvek riešenia cyklistickej dopravy. Súčasným cieľom mesta je tieto problémy z minulosti odstraňovať a tak buduje nové cyklotrasy tam, kde sa to v minulosti zanedbalo. To samotné je ako myšlienka výborné, ak by zároveň nepretrvával stav, že pri nových veľkých dopravných stavbách sa na cyklistov opäť nemyslí a navrhujú sa proautomobilové riešenia hodné 70. rokov 20. storočia, ktoré nemotorovú dopravu skôr potláčajú ako rozvíjajú. Obrazne povedané, cyklokomisia jednu jamu na rozbitej ceste zasype a projektanti a úradníci štyri nové vykopú…

Asi najzásadnejšie je problém vidno v zóne medzi ulicami Mlynské nivy, Karadžičova, Landererova a Košická. Momentálne sa pripravujú projekty Twin City od HB Reavis a Čulenova od Penty. Na príklade materiálov zverejnených v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie si ukážeme, čo pre nás naši úradníci vymýšľajú.

Mlynské nivy – Karadžičova

Na zlepšenie dopravy, rozumej na zvýšenie množstva áut, ktoré dokážu cez križovatku prejsť a na umiestnenie chodcov tak, aby čo najmenej zavadzali autám, existuje nasledujúci návrh:

karadzicova_mlynske_nivy

Zdroj: EIA TWIN CITY Autobusová stanica, Bratislava

V bodoch si ukážme jednotlivé problémy nielen z hľadiska cyklistov:

 1. Absencia koridoru pre koľajovú dopravu v radiálnom smere. Medzi budovou VÚB a autobusovou stanicou (súčasnou) je síce plánovaná železničná zastávka, čas jej výstavby (a to či vôbec postavená bude) je však otázny. Naviac táto dopravná stavba rieši vnútromestskú dopravu minimálne, keďže má slúžiť primárne pre mimobratislavských cestujúcich. Električková trať napr. po Dunajskej a Mlynských nivách až k Bajkalskej by umožnila kapacitné spojenie pre biznis centrá v tejto lokalite i pre ďalšiu výstavbu. Namiesto toho tu podľa plánu vznikajú až 9 pruhové cestné komunikácie.
 2. Zrušenie priechodu pre chodcov na severnom ramene  križovatky na prirodzenom pešom ťahu. V podobných lokalitách v zahraničí je pritom bežné, že sú priechody na všetkých ramenách križovatky, aby sa podporoval peší pohyb a chodci sa nekomplikovane a rýchlo dostali tam, kam potrebujú. Tu sa priechod ruší preto, aby bolo možné pridať druhý odbočovací pruh vľavo z Karadičovej von na Mlynské nivy. To si vyžiada zrušenie stredového ostrovčeka, čím sa zvýši počet prechádzaných pruhov na 6, čo už nevyhovuje slovenskej norme (a zároveň by to znižovalo kapacitu križovatky pre motoristov).
 3. Obnovenie dávnejšie zrušeného priechodu na južnej strane, čo je vítané. Otázne však je, či bude aj na ňom možný plynulý prechod chodcov na jeden raz. Vzhľadom na dopravné toky možno skôr očakávať, že nie.
 4. Žiadne cestičky pre cyklistov na Karadžičovej, Mlynských nivách či Páričkovej, ani bezpečný prejazd cez križovatku. Na komunikáciách s povolenou rýchlosťou viac ako 30 km/h sa odporúčajú (napr. v Záverečnej správe a odporúčaniach pre mesto Bratislava pre nemotorové spôsoby dopravy) samostatné cestičky pre cyklistov. Dobré riešenie by teda mohlo obsahovať jednosmerné pruhy pre cyklistov, výškovo oddelené od vozovky aj chodníka, široké 2-2,5 m na každej strane ulice, s bezpečnými nepriamymi odbočeniami vľavo na frekventovanej križovatke. Šírku pruhov pre cyklistov je potrebné vytvoriť radšej väčšiu (minimálne na predbehnutie dvoch cyklistov), pri rozvoji cyklistickej dopravy je totiž možné očakávať vysoké intenzity cyklistov a nie je vhodné budovať cykloinfraštruktúru v minimálnych parametroch.
 5. Peší severo-južný ťah popri CBC je tiež prerušený, na križovatke Karadžičovej s Páričkovou  vzniká nová svetelne riadená križovatka. Okrem skľukatenia trasy sa aj predĺži čas chôdze, kvôli čakaniu na voľno.

Košická – Mlynské nivy – Svätoplukova

Návrh tejto križovatky by sa krásne hodil na perifériu amerického mesta s minimom cyklistov a chodcov. Otázne je, čo takýto návrh robí v lokalite širšieho centra mesta. Najužšia komunikácia vstupujúca do križovatky má 5 pruhov, ostatné 7-9, Prievozská dokonca až 10 pruhov. Samozrejme, takýto veľkorysý návrh pre autá ide na úkor niečoho, v tomto prípade majú smolu chodci a cyklisti. Veď posúďte sami…

kosicka_mlynske_nivy

Zdroj: EIA TWIN CITY Autobusová stanica, Bratislava

 1. Ani v tejto križovatke sa neuvažuje s koľajovou dopravou.
 2. Absútna ignorácia cyklistov. Na všetkých cestách chýba priestor pre cyklistov, ktorý by mal byť samozrejmosťou. Prejazd takouto križovatkou podľa predpisov (teda po vozovke) je len pre veľmi odvážnych a vzhľadom na úzke ostrovčeky ani prechod po chodníku nebude jednoduchý. Extrémnym prípadom je ľavé odbočenie z centra na Svätoplukovu, cyklista musí prejsť o šesť pruhov vľavo. Skúsite si to s dieťaťom v hustej premávke?
 3. Pridaný druhý odbočovací pruh vpravo pre automobilovú dopravu z centra na Košickú. Silné proautomobilové riešenie, ktoré naviac znemožňuje použiteľné a bezpečné vedenie cyklotrasy z centra k Apollo BC.
 4. Nové pravé odbočenie z Prievozskej na Košickú poza trojuholníkový ostrovček. „Nafukuje“ sa  tým križovatka a zaberá okolitý priestoru. Naviac priechod pre chodcov cez Prievozskú prechádza cez 6 pruhov (v jednom smere!), čo je nad povolenú normu.
 5. Severný vjazd z Košickej sa rozširuje o jeden pruh na štyri. Vôbec nie je zohľadnený existujúci cyklopruh, skôr to vyzerá na jeho zrušenie. Už dnes cyklokomisia narazila na problém s prepojením cyklotrás na Košickej a Moste Apollo kvôli zlému návrhu v minulosti, tento návrh problémy nielenže nerieši, ale až prehlbuje.
 6. Dva priebežné pruhy na Košickej. Zrušenie parkovania a zánik cyklopruhu? Teda nahrádzanie cyklodopravy automobilovou.
 7. Zbytočné dva pruhy vstupujúce do Svätoplukovej a nika pre zastávku MHD. Do Svätoplukovej je možné odbočiť len z jedného jazdného pruhu. Preto by bolo vhodné niku zrušiť, zastávku umiestniť do pravého jazdného pruhu a mieste niky rozšíriť chodník. Zároveň vyhradiť pravý jazdný pruh pre trolejbusy a cyklistov.
 8. Nová autobusová stanica má byť bližšie k Svätoplukovej ako ku Karadžičovej. Je teda očakávateľné, že cestujúci po vystúpení z prímestských a diaľkových autobusov budú využívať zastávky MHD v križovatke s Košickou. Pri uvedenom návrhu však pri ceste zo stanice na zastávku na Prievozskej bude chodec nútený prejsť cez 7 priechodov! To môže v bratislavskej realite znamenať aj 3-4 stratené minúty.
 9. Pri Košickej sa nachádza jedna z najväčších bratislavských škôl s viac ako tisíc deťmi, ktoré budú musieť dennodenne cez 9-10 pruhové komunikácie prechádzať. Vyššia kapacita ciest tiež znamená viac výfukových splodín a hluku z dopravy.

Časť materiálov o lokalite nájdete na EIA TWIN CITY Autobusová stanica, Bratislava. Informácie bohužiaľ musíme čerpať nepriamo, keďže napriek snahám o transparentnú samosprávu sa takéto zásadné projekty nekomunikujú verejnosti a výsledkom je riešenie zodpovedajúce proautomobilovej lobby, ale nevhodné pre formálne preferovanú trvalo udržateľnú dopravu.

Na záver inšpirácia z Kodane, ako môže vyzerať rozsiahla križovatka, ktorá ale zaroveň nepôsobí na chodcov odstrašujúco a umožňuje bezpečný a komfortný pohyb aj cyklistom:


Zväčšiť mapu

2 thoughts on “Budovanie cykloinfraštruktúry v rámci dopravných stavieb 2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.