Obr. č. 10: Príklad riešenia cyklodiaľnice s priľahlým chodníkom s celkovou dĺžkou 17 km v Bogote

Príklad riešenia cyklodiaľnice s priľahlým chodníkom s celkovou dĺžkou 17 km v Bogote