Obr. č. 8: Príklad podjazdu pre chodcov a cyklistov v Holandsku

Príklad podjazdu pre chodcov a cyklistov v Holandsku