Obr. č. 7: Návrh križovatky Pajštúnska – Jantárová

Návrh križovatky Pajštúnska - Jantárová