47 miest s ignorovanou cyklodopravou

Na poslednej Komisii  pre cyklistickú a pešiu dopravu sa prerokovával aj návrh na doplnenie povinného vyjadrovanie sa k pešej, cyklistickej a verejnej dopravepri vydávaní záväzných stanovísk mesta k dopravným stavbám.

Ide dôležitý dokument, ktorý by mal eliminovať ignorovanie potrieb chodcov a cyklistov v dopravných stavbách, ako sa dialo v minulosti a vlastne deje aj dnes.

Pre lepší obraz sme spracovali zoznam miest, ktoré sa v nedávnej minulosti prestavovali a nebol na nich vyriešený pohyb cyklistov, prípadne je riešenie zlé, napriek tomu, že ležia na hlavných cyklistických trasách.

Zoznam hlavných mestských cyklotrás je v textovej časti územného plánu na strane 191 (mapa).
Jednotlivé problémy uvádzame zoskupené podľa cyklotrás, aj keď to môže byť niekedy mätúce

Medzinárodná dunajská cesta

1. zjednosmernenie Viedenskej v roku 2009

Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (!) bola zjednosmerná Viedenská cesta. Paradoxne, toto opatrenie bolo proautomobilové (umožnenie parkovania) a proticyklistické (prerušenie transeurópskej cyklistickej trasy). Náprava sa podarilo až v roku 2012.

Vajnorská cesta

2. Výstavba protipovodňovej ochrany medzi Mostom SNP a Slovenským národným múzeom

Rekonštruovaná promenáda ale bez vybudovania cyklotrasy, cyklisti tu jazdia pomedzi chodcov, keďže tam ich prirodzene vedie už existujúca trasa od PKO.

3. Dostojevského rad

Pri výstavbe Eurovei bola rekonštruovaná cesta, čiastočne aj na úkor chodníka. Cyklotrasa nebola vybudovaná a výstavba dobrej cyklotrasy dodatočne je komplikovaná až nemožná bez veľkých zásahov.


Zväčšiť mapu

4. Karadžičova

Formálna „cyklotrasa“ pred CBC, de facto chodník s lavičkami. Sú to dva úseky rozdelené priechodom prec chodcov, oba konce tiež ústia do priechodov pre chodcov. Chýbajú akékoľvek nadväznosti, cyklotrasa priam učí cyklistov, že za jazdí po chodníku a cez priechody pre chodcov. Učebnicový príklad nevhodného riešenia. Viac o tomto probléme.


Zväčšiť mapu

5. Plánovaná prestavba križovatky Mlynské nivy – Karadžičova

Návrh predpokladá rozšírenie priestoru pre autá, cyklistická doprava nie je riešená. Viac o tejto oblasti nájdete v samostanom článku.

6. Prestavba križovatky Vajnorská – Odbojárov

Pridaný druhý jazdný pruh pre autá, cyklopruh nie.


Zväčšiť mapu

7.Vajnorská pri Polus City Center

Pri výstavbe centra nebola predĺžená pôvodná cyklocestička po východnej strane ulice.


Zväčšiť mapu


Zväčšiť mapu

8. Prestavba križovatky Rožňavská – Vajnorská

Pri výstavbe Shopping Palace bola vybudovaná rozsiahla križovatka, na cyklistov sa zabudlo.

Zväčšiť mapu

9. Výstavba nadjazdu do Vajnor nad Cestou na Senec

Vybudovaná nová mimoúrovňová križovatka, nevyriešila však bezpečnú jazdu cyklistov do Vajnor.

Zväčšiť mapu

10. Kruhový objazd vo Vajnoroch

V zahraničí je bežné na podobne zaťažených križovatkách budovať samostatnú cyklocestičku. Tu sa to nestalo, napriek tomu, že križovatka bola postavená dvakrát (najskôr ako priesečná a o krátky čas prerobená na kruhovú).

Zväčšiť mapu

11. Svetelné križovatky vo Vajnoroch

Dve nové svetelné križovatky, bez predsunutej stopčiary pre cyklistov, alebo alternatívneho riešenia cyklodopravy.

Karpatská cesta

12. Výstavba diaľnice D2 v Mlynskej doline

Zrejme plánovaný cyklochodník popri ZOO dodnes nie je označený príslušným značením, jeho povrch je v zlom stave, napriek krátkej dobe od výstavby. Absolútne nebol doriešený prejazd cez križovatku so Slávičím údolím.

Zväčšiť mapu

13. Kaufland v Mlynskej doline

V stanovisku mesta sa žiada len dodržanie rezervy pre cyklotrasu, nie jej výstavba.

14. Patrónka

V križovatke prebehlo viacero rekonštrukcií a stavieb (rozšírenie vstupu z Brnianskej na šesť pruhov, betónový povrch, najnovšie trolejbusová trať). Napriek tomu sa nepodarilo vytvoriť cyklopriechod z Mlynskej doliny k Partizánskej lúke. Aj rodičia s deťmi tak musia chodiť buď po chodníku a nosiť bicykle po schodoch, alebo ísť po frekventovanej ceste.

Zväčšiť mapu

Dúbravská trasa

15. Presun prístrešku na zastávke MHD Botanická do cyklotrasy

Pri rozširovaní cesty o tretí jazdný pruh sa premiestnil zastávkový prístrešok. Projektant naprojektoval a polícia toto riešenie schválila, napriek tomu, že prístrešok je priamo v jazdnom pruhu cyklistov!

16. Svetelná križovatka Sch. Trnavského – Harmincova

Pri výstavbe nebol vybudovaný cyklopriechod

17. Svetelná križovatka Sch. Trnavského – Alexyho

Pri výstavbe nebol vybudovaný cyklopriechod

18. Svetelná križovatka Saratovská – Drobného

Pri výstavbe nebol vybudovaný cyklopriechod

19. Križovatka pri Tescu Dúbravka

Pri výstavbe nebol vybudovaný cyklopriechod ani súvisiaca cyklotrasa.

20. Diaľnica D2 ponad ulicu Polianky bez cyklopriechodu

Pri výstavbe sa nevybudovala nielen samostatná cyklotrasa, ale ani chodník. Zatiaľ je ulica kvôli nedoriešeným majetkovým vzťahom neprejazdná, po jej otvorení sa však výrazne zhoršia podmienky pre nemotoristov.

21. Kaufland Dúbravka

V stanovisku mesta sa žiada len dodržanie rezervy pre cyklotrasu, nie jej výstavba.

22. Dúbravská cesta

Masívna výstavba kancelárskych budov, cyklotrasa sa nebuduje.

Lamačská trasa

23. Navrhovaná svetelne riadená križovatka Hodonínska – Vrančovičova

Chýba segregovaná cyklotrasa.

24. Križovatke pri Krematóriu

Chýba riešenie pre cyklistov aj zárodok segregovanej cyklotrasy vrátane cyklopriechodu.


Zväčšiť mapu

25. Kruhový objazd v Záhorskej Bystrici

Chýba zárodok segregovanej cyklotrasy napriek neďalekej cyklotrase Pod vŕškami.

Račianska trasa

26. Výstavba svetelnej križovatky pri ŽST Predmestie

Nevybudovaná cyklotrasa.

Ružinovská trasa

27. Zaniknutá cyklotrasa cez Páričkovu

Na Páričkovej ulici existovala cyklotrasa na severnej strane vozovky. Neobnovovaním značenia postupne zanikla, čím sa stal prejazd touto ulicou nelegálny.

28. Trenčianska

Kvôli nedoriešeniu križovatiek je cyklotrasa neprejazdná, jazde bránia zábradlia.

Zväčšiť mapu

29. Ružinovská – Tomášikova

Na križovatke je svetelnej signalizácii aj pre cyklistov, vodorovné a zvislé značenie tomu však nezodpovedá. Okrem toho sú tu veľmi malé ostrovčeky, ktoré sú nedostačujúce pre väčšie množstvo cyklistov.

30. Plán rekonštrukcie priecestia na Ivanskej ceste

Nepočíta s cyklotrasou.

31. Výstavba Avionu

Nielenže nebola realizovaná kvalitná nová segrevaná cyklotrasa, ale dokonca zanikla dovtedy existujúca.

32. Výstavba diaľnice D1 a nadjazdu na Ivanskej ceste

Nielenže nebola realizovaná kvalitná nová segrevaná cyklotrasa, ale dokonca zanikla dovtedy existujúca.

33. Úprava ciest pri letisku

Nezohľadnení cyklisti, nerealizovaná cyklotrasa.

35. Dvojkrížna

Cyklotrasa s chýbajúcimi cyklopriechodmi

36. Košická

Ulica rozšírená až na 9 pruhov, bez akejkoľvek cykloinfraštruktúry.

Zväčšiť mapu

37. pešia zóna pred zimným štadiónom na Odbojárov

Nie je ňou povolený prejazd cyklistov, chýba cyklopriechod cez Trnavskú cestu.


Zväčšiť mapu

Ružinovská tangenta

38. Križovatka pri Lakeside Office Park

Pri rekonštrukcii nebola vytvorená cyklotrasa.

39. Križovatky pri Koloseu a Slovenskej sporiteľni

Pri rekonštrukcii nebola vytvorená cyklotrasa.

40. Križovatka Tomášikovej so Seberíniho

Pri rekonštrukcii nebola vytvorená cyklotrasa.

41. Rozširovanie križovatky Slovnaftská – Svornosti

Nebola spravená príprava (cyklopriechod) na cyklotrasu po Slovnaftskej a Kazanskej.

42. Rozširovanie križovatky Mramorová – Svornosti

Nebola spravená príprava (cyklopriechod) na cyklotrasu po Mramorovej.

Starohájska trasa

43. Svetelná križovatka Kutlíkova – Romanova

Nebol vybudovaný priechod pre cyklistov, nejaký čas pred tým dokonca zanikla segregovaná cyklotrasa po Romanovej.

Centrum

44. Kapucínska

Nie je povolený prejazd pešou zónou, tento problém nie je dodnes doriešený!

45. Prokopa Veľkého

Nie je povolená protismerná jazda cyklistov, pri výstavbe trolejbusovej trate sa nespravili potrebné úpravy.

46. Poľná – Karadžičova

Nová svetelná križovatka, chýba riešenie pre cyklistov idúcich z Poľnej.

47. Eurovea

Chýbajúca cyklotrasa medzi Starým mostom a Mostom Apollo, nebola zrealizovaná pri výstavbe Eurovei. Tento úsek by sa mal podariť až tento rok.
Ako vidno, restov z minulosti je veľa. Komisia pre cykistickú a pešiu dopravu sa síce snaží tieto problémy z minulosti opravovať. Ak sa však nebudú cyklisti zohľadňovať v nových stavbách, nikdy nenastane v tejto oblasti posun. Naďalej sa bude dodatočne vynakladať veľké množstvo peňazí na aspoň čiastočnú  a nie ideálnu opravu niečoho, čo malo byť spravené hneď.

12 thoughts on “47 miest s ignorovanou cyklodopravou

 1. čo sa týka Lamačskej trasy, myslím, že tam by sa mohol uviesť celý úsek od Patrónky až do Lamača. Nikde po žiadnej cyklistickej infraštruktúre ani stopy. Niektoré miesta /najmä smer do mesta- prípoj z diaľnice na lamačskú cestu pri tescu/ alebo obchádzanie frekventovaných autobusových zastávok je každodennou superdávkou adrenalínu… určite jeden z najnebezpečnejších úsekov pre cyklistov v Bratislave…

 2. V článku som sa zameral len na tzv. hlavné mestské trasy, ktoré sú uvedené v územnom pláne. Túto sieť (ktorá je nedostatočná) by mali dopĺňať vedľajšie, Lamač, Karlova Ves, či Dúbravka však takéto dokumenty nemajú vypracované. Samozrejme, dobrý dopravný inžinier, či projektant by sa cyklistickou dopravou mal zaoberať aj bez existencie predpísaných trás podľa jednoduchého kritéria: prejde tadeto cyklista bezpečne a plynule?

  Lamačská cyklistická trasa nevedie po Lamačskej ceste ale popri železničnej trati cca takto: https://maps.google.com/maps?saddr=Hodon%C3%ADnska%2Fceste+2&daddr=48.2034791,17.0447619+to:48.1862182,17.0527722+to:48.175521,17.072219+to:K+%C5%BDeleznej+studienke&hl=sk&ie=UTF8&ll=48.190123,17.056961&spn=0.053901,0.091667&sll=48.200422,17.053699&sspn=0.026945,0.045834&geocode=FfKq3wIdrv4DAQ%3BFdeG3wIdGRUEASlj1ASY54xsRzEglub1vFnr2A%3BFWpD3wIdZDQEASmH_QgUjIxsRzFeA0qy5aG51A%3BFaEZ3wIdW4AEASmvn9dLcIxsRzEQXGASkI6JqA%3BFQP_3gIdupQEAQ&dirflg=w&mra=dpe&mrsp=1&sz=14&via=1,2,3&t=m&z=13

  V základnej sieti je prepojenie Lamača a Dúbravky je navrhnuté len jedno – zatiaľ neexistujúcou spojnicou Podhája a Dúbravčickej. Táto cesta pritom ešte dlhé roky existovať nebude. Aj preto si sieť cyklotrás zaslúži aktualizáciu.

  1. super ďakujem za odpoveď. takže túto cyklotrasu treba pripomienkovať na mestskej časti, správne? budem teda tak robiť..
   čo sa týka tamtoho „cyklochodníka“, dovolím si ho radšej nekomentovať, stačí sa po ňom previesť raz, ideálne v noci…

   1. Podľa správnosti treba žiadať od mestskej časti, aby mala koncepciu cyklistickej dopravy na svojom území, tak to predpokladá súčasný systém. Podľa mňa je to však nezmysel, najmä malé mestské časti to nikdy nespravia. Najlepšie riešenie je mať spracovaný generel dopravy vrátane cyklistickej pre celé mesto, kde by boli navrhnuté dobré trasy. A následne tlačiť na mesto a mestské časti. Z praktického hľadiska zostáva tá mestská časť, aby cyklistickú dopravu začali vnímať ako prioritu.

    „Cyklochodník“, alebo skôr plánovanú cyklotrasu, keďže reálne tam žiadna nie je, dobre poznám, pravidelne tade jazdím z Lamača do práce. Používam aj za tmy v mesiacoch, keď je skôr tma. Súhlasím, že tá trasa nie je vhodná pre každého, obzvlášť pre ženy (kopec, odľahlé prostredie, divné živly pri Tescu). V noci jazdím po Lamačskej, je prázna a je to výrazne rýchlejšie.

 3. ma zmysel prerabat tristvrte mesta preto, aby 0.1% jeho obyvatelov mohlo jazdit na bicigli vsade? dost co teraz ohrozujete chodcov a jazdite na cervenu.

  1. Má zmysel stavať šiesty most cez poniže Slovnaftu, keď po tej trase teraz jazdí 0 áut? Podľa takéhoto kritéria by to zmysel nemalo. Podobne je to cyklotrasami Keď sa budú stavať dobré cyklotrasy, cyklisti ich začnú používať a pribudnú aj noví. Výsledkom bude lepšia jazda autom, pre tých čo ísť autom potrebujú a väčší pocit bezpečnosti pre chodcov, keďže aj tí cyklisti, ktorí sa boja dnes ísť po ceste, budú mať bezpečnú a najmä lepšiu alternatívu. (Jazda cyklistov po chodníkoch je najmä dôsledkom nebudovania cyklistickej infraštruktúry.) Potom zostane už len terajšie nebezpečenstvo, že chodca na chodníku zrazí auto, ako sa už veľa krát stalo, dokonca v pešej zóne aj so smrteľnými následkami.

   Čiže zmysel budovať cykloinfraštruktúru má. Ale je ekonomický nezmysel prerábať dodatočne trištvrte mesta – o tom hovorí aj tento článok. Práve preto treba myslieť na cyklistov hneď, keď pri vhodnom riešení nemusia vznikať dokonca žiadne dodatočné náklady. A nie robiť dodatočné drahé a nedobré úpravy.

 4. je fajn mať sumár, pre šéfa diskusií tu opäť pripomínam to, čo som už niekoľkokrát napísal:
  1. celkové myslenie v BA je zvrátené viď komentár tu hore,
  2. bez normálnych ľudí , ktorí to tu budú viesť ,… ,
  riešenie:
  a.) nový generel BA , zohľadňujúci dnešný stav a jeho postupná logická zmena,
  b.) mesto je komunitný obvod – symbióza všetkých,
  c.) doprava je len časť celku,
  d.) každá nová cesta natiahne do územia autá,
  e.) mentalita ľudí v BA je divná a zároveň logická, ak nefunguje systémovo dobre , núti k dnešnému spôsobu myslenia,
  f.)pripravovaný systém parkovania nasranosť ešte zvýši a dôjde k opačnému efektu,
  g.)Ftáčnik výrokom o riedkom osídlení má asi riedke myslenie, lebo v prvom rade sa treba pozrieť na jednotlivé mestské funkcionality a okrajové časti,
  h.) a môžme pokračovať a končí to mentálnou prostitúciou zodpovedných a nefungujúcim štátom a to je výsledok.
  Asta la vista Chuck Norris Bridge

 5. Cyklodoprava nie je riesena a ak tak amatersky a nekoncepcne. Napriklad namalovane dve ciary pod Mostom SNP (spojnica Zidovskej ulice) a v smere na namestie je to vyustenie spravene tak ze tam niekoho zrazim lebo cyklista vyleti z rohu…

  Problemom je aj sucastna cestna siet. Vsak to je otras. Absolutne sa neopravuju cesty, su v dezolatnom stave, ani sa jednoducho nelepia. Kazdy na to serie a Ftacnik sa usmieva do kamery ako ludoop. A obyvatelstvu je to jedno…

 6. Zdravim,
  snazim sa najst nejaky clanok o buducej cyklotrase medzi Karlovou Vsou a Devinom. Existuje nejaka studia s moznym trasovanim, nakladmi a terminom dokoncenia? Diky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.