Existujúci stav pri Ursínyho

Existujúci stav pri Ursínyho

uličný rez zobrazujúci súčasné šírkové usporiadanie jazdných pruhov (šírka chodníkov, zastávok MHD a električkového pásu je odhadovaná)