Parkovanie zachované, chodci si polepšia, cyklisti dostanú cyklopruh a zvýsi sa podiel zelene

Parkovanie zachované, chodci si polepšia, cyklisti dostanú cyklopruh a zvýsi sa podiel zelene

Parkovanie zachované, chodci si polepšia, cyklisti dostanú cyklopruh a zvýsi sa podiel zelene