Návrh priorít na rok 2014 – 1. časť

Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu navrhla projekty v oblasti cyklodopravy na rok 2014. Zoznam podlieha ešte scháleniu mestským zastupiteľstvom. Pre lepšiu predstavu vám priblížime jednotlivé priority v nasledujúcich piatich článkoch (pre centrálnu, východnú, severnú, západnú a južnú časť mesta). Projekty sú rozdelené do skupín podľa priorít. Zjednodušene obsahuje priorita 1 trasy pripravené na realizáciu, prípadne také, ktoré je možné realizovať bez väčších problémov, priorita 2 sú trasy čakajúce na vypracovanie dokumentácie a priorita 3 je zásobníkom projektov. Pri každom projekte uvádzame aj číslo trasy podľa koncepcie Cyklokoalície, aby bola trasa lepšie viditeľná v širších súvislostiach.

Priorita 1

Cyklistický priechod Rybné nám.

realizácia, trasa O2

Spojenie nábrežia s Historickým okruhom a Petržalkou vybudovaním nového priechodu pre cyklistov západne od existujúceho priechodu pre chodcov, ktorý je kapacitne nedostatočný. Projekt riešenia bol vypracovaný v návrhu cyklotrasy po nábreží.

Križovatka Patrónka

projektová dokumentácia + realizácia, trasy O5, R12

Bezpečný a legálny prejazd cyklistov cez túto frekventovanú križovatku vytvorením nových priechodov pre cyklistov na západnom a južnom ramene križovatky. Patrónka tvorí okrem cestnej dopravy aj významnú spojnicu plánovaných cyklistických trás – smerom na Železnú studienku, do Lamača, cez Mlynskú dolinu k Dunaju, po Dúbravskej ceste do Dúbravky a popri Brnianskej a cez Prokopa Veľkého a Hlbokú cestu do centra. Konceptu riešenia sme sa už okrajovo venovali v článku k parkovaciemu domu na Partizánskej lúke.

Dunajská (protismer Kamenné nám. – Rajská), križovatka Mlynské nivy – Karadžičova

projektová dokumentácia + realizácia, trasy O2, R17, R26

Zmena organizácie dopravy. Na Dunajskej povolenie protismerného prejazdu cyklistov od Štúrovej po Rajskú. Dočasné opatrenia (do finálnych stavebných úprav) na križovatke Mlynské nivy – Karadžičova, vyznačenie cyklopruhov, nepriamych odbočení vľavo a lokálne opravy povrchov. Križovatka Mlynské nivy – Karadžičova je spojnicou dvoch plánovaných hlavných cyklotrás v územnom pláne, ktoré prevzala aj Cyklokoalícia do svojej navrhovanej koncepcie cyklotrás ako trasy O2 (Dostojevského rad – Karadžičova, R17 (Dunajská – Mlynské nivy) a R26 (Páričkova – Trenčianska).

Pribinova ulica

realizácia, trasa R27

Dva samostatné projekty, ktoré by sa mali realizovať budúci rok: Umelka – Eurovea a Eurovea – most Apollo. V koncepcii Cyklokoalície tvoria takmer posledné chýbajúce úseky trasy R27 spájajúcej centrum s Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami.

Nábrežie, I. etapa (most SNP – Propeler)

projektová dokumentácia + realizácia, trasa O2

Nová samostatná cestička pre cyklistov. Podľa sčítania Cyklokoalície ide o dlhodobo najvyťaženejší úsek a súčasný zmiešaný pohyb s chodcami nie je dlhodobo udržateľný. Dôležité spojenie východ – západ.

Nábrežie, II. etapa (Propeler – Osobný prístav)

projektová dokumentácia, trasa O2

Nová samostatná cestička pre cyklistov s ešte finálne neurčenou polohou (buď cez park alebo na mieste jedného jazdného pruhu). Podľa sčítania Cyklokoalície ide o dlhodobo najvyťaženejší úsek a súčasný zmiešaný pohyb s chodcami nie je dlhodobo udržateľný. Dôležité spojenie východ – západ.

Nábrežie, III. etapa (Osobný prístav – Umelka)

projektová dokumentácia + realizácia, trasa O2

Spoločný pohyb s motorovými vozidlami na Fajnorovom nábreží, jeho zobojsmernenie pre cyklistov. Dôležité spojenie východ – západ.

Priorita 3 (zásobník projektov)

Šafárikovo nám. – Dostojevského rad – Karadžičova (po Blumentálsku)

štúdia + projektová dokumentácia, trasa O2

Vyriešenie nevyhovujúceho stavu, ktorý vznikol ignorovaním územného plánu – nerealizovaním cyklistickej trasy pri prestavbe Dostojevského radu. Dnes časť cyklistov jazdí po frekventovanej ceste a druhá časť po chodníkoch.

Hlavná stanica – Šancová – Štefanovičova – Imricha Karvaša, Sasinkova – Poľná – (protismer), úsek pred AS Mlynské nivy

štúdia + projektová dokumentácia, trasa R20

Prepojenie hlavnej železničnej a autobusovej stanice. Trasa je podľa nás nutnou podmienkou spustenia bikesharingu so stanoviskom na hlavnej stanici, ktorá momentálne nie je bezpečne dostupná na bicykli. Zároveň zlepší podmienky pre multimodálnu prepravu vlak + bicykel a ponúkne priečne spojenie centrom mesta. V úseku od hlavnej stanice po Radlinského a pred autobusovou stanicou navrhujeme samostatnú cestičku pre cyklistov, na Sasinkovej a Poľnej legalizáciu vjazdu do protismeru. Trasa je taktiež zakotvená v územnom pláne.

Štúrova – Starý most

štúdia + projektová dokumentácia, trasa R18

Realizácia v roku 2015 po dokončení električkovej trate, vyriešenie napojenia cyklotrasy na Starom moste na Pribinovu, Štúrovu, Dostojevského rad a Gondovu na ľavom brehu a na hrádzu, Viedenskú cestu, Jantárovú cestu a Bosákovu na pravom brehu.

V ďalších pokračovaniach sa budeme venovať zvyšným prioritám v jednotlivých častiach mesta:

3 thoughts on “Návrh priorít na rok 2014 – 1. časť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.