Rekonštrukcia cyklotrasy Bajkalská prvý decembrový týždeň