Križovatka Patrónka – koncept riešenia

Cieľ

 • Zabezpečiť bezpečný a bezbariérový prejazd cyklistov križovatkou Patrónka mimo hlavného dopravného priestoru.

 • Prepojiť cyklotrasu v Mlynskej doline s údolím Vydrice, obzvlášť dôležité, keďže ide o jednu z hlavných prístupových trás do lesoparku pre horských cyklistov.

 • Prepojiť centrum cez Hlbokú ulicu smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu.

 • Prepojenie cez Dúbravskú cestu a Polianky do Dúbravky.

Návrh riešenia

Základná charakteristika návrhu:

 • Vedenie cyklistov v pridruženom dopravnom priestore buď samostatnými cestičkami pre cyklistov alebo v stiesnených priestoroch zmiešaným pohybom s chodcami.
 • Vybudovanie nových priechodov pre cyklistov cez južné (Mlynská dolina) a západné (Lamačská cesta) rameno križovatky.
 • Nová zjazdová rampa pre chodcov a cyklistov na parkovisko pod zastávkou Patrónka.
zelená hrubá plná čiara - obojsmerná cestička pre cyklistov zelená tenká prerušovaná čiara - cyklopruh hnedá čiara - zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov priechod pre cyklistov v zelenom rámčeku - svetelne riadený priechod pre cyklistov v žltom rámčeku - neriadený
zelená hrubá plná čiara – obojsmerná cestička pre cyklistov
zelená tenká prerušovaná čiara – cyklopruh
hnedá čiara – zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov
priechod pre cyklistov v zelenom rámčeku – svetelne riadený
priechod pre cyklistov v žltom rámčeku – neriadený
Mapové dáta OpenStreetMap.org, celá mapa

Cyklopriechod Patrónka – Mlynská dolina

Rozšírenie existujúcich priechodov pre chodcov o priechody pre cyklistov, konkrétne:

 • hlavné rameno smer Mlynská dolina (svetelne riadený priechod),
 • pravé odbočenie Mlynská dolina – Brnianska (neriadený priechod),
 • pravé odbočenie Lamačská cesta – Mlynská dolina (neriadený priechod).

Bezbariérová úprava priechodu pre chodcov a potrebné úpravy oboch ostrovčekov.

Cyklopriechod Patrónka – Lamačská cesta

Nový priechod pre cyklistov cez západné ramená križovatky Patrónka, konkrétne:

 • hlavné rameno smer do Lamača (svetelne riadený priechod),
 • hlavné rameno smer z Lamača (svetelne riadený priechod), je potrebné mierne posunúť stop čiaru pre priame pruhy,
 • pravé odbočenie Lamač – Mlynská dolina (neriadený priechod),
 • pravé odbočenie Kramáre – Lamač (neriadený priechod).
Detail vedenia navrhovanej cyklotrasy cez priestor križovatky na leteckom zábere z Google Maps.
Detail vedenia navrhovanej cyklotrasy cez priestor križovatky na leteckom zábere z Google Maps.
Vizualizácia navrhovanej polohy cyklopriechodu na fotografii z Google StreetView.
Vizualizácia navrhovanej polohy cyklopriechodu na fotografii z Google StreetView.
Signálny plán križovatky Patrónka, návrh doplenia nových signálnych skupín 13 a 14 pre cyklistické priechody.
Signálny plán križovatky Patrónka, návrh doplenia nových signálnych skupín 13 a 14 pre cyklistické priechody.

Cyklisti križujúci rameno do Lamača budú mať voľno spoločne s vozidlami z Kramárov, cyklisti križujúci rameno z Lamača budú mať voľno spoločne s vozidlami z Kramárov a s vozidlami z Mlynskej doliny.

Signálny plán križovatky Patrónka: nové signálne skupiny pre cyklistov pre poobedňajšiu špičku.
Signálny plán križovatky Patrónka: nové signálne skupiny pre cyklistov pre poobedňajšiu špičku.

Cyklocestička Lamačská cesta sever

Nová cestička pre cyklistov šírky 2,5 m severne od Lamačskej cesty od cyklopriechodu Lamačská po ulicu K Železnej studienke.

Cestička pre chodcov a cyklistov Lamačská cesta juh

Zmiešaný pohyb pre chodcov a cyklistov medzi križovatkou a zastávkou MHD. Pri zvýšení počtu chodcov v budúcnosti vybudovanie samostatného cyklistického pásu v šírke 2,5 m.

Rampa Patrónka

Vybudovanie zjazdovej rampy od zastávky Patrónka na parkovisko pod ňou.

Cestička pre chodcov a cyklistov Brnianska

Zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov na chodníku na južnej strane Brnianskej medzi Mlynskou dolinou a Západným radom.

Nadväzujúce cyklotrasy na riešenie

Hlavné cyklotrasy v okolí Patrónky podľa územného plánu
Hlavné cyklotrasy v okolí Patrónky podľa územného plánu
 • Smer Brnianska – Prokopa Veľkého – Hlboká cesta – centrum (hlavná mestská cyklotrasa, pracovné označenie podľa Cyklokoalície R12). Po Západný rad zmiešaný pohyb s chodcami na existujúcom chodníku, na Brnianskej a Prokopa Veľkého povolenie protismernej jazdy cyklistov.
 • Smer Mlynská dolina (hlavná mestská cyklotrasa, pracovné označenie podľa Cyklokoalície O5). Vybudovanie novej cestičky pre cyklistov pri výstavbe Kauflandu a prepojenie s už vybudovaným úsekom pri diaľnici.
 • Smer Cesta na Červený most – Lamač (hlavná mestská cyklotrasa, pracovné označenie podľa Cyklokoalície R12). Vybudovanie novej cestičky pre cyklistov vedúcej popri železnici a obchádzajúcej prudký kopec so zbytočným prevýšením nad železničnou zastávkou Železná studienka.
 • Smer Dúbravská cesta – Polianky (hlavná mestská cyklotrasa, pracovné označenie podľa Cyklokoalície R52). Nová cestička pre cyklistov na bezpečný prejazd cyklistov okolo biznis centier.

Iné súvisiace projekty

 • Pripravovaná trolejbusová trať Brnianska, potrebné vhodne umiestniť stĺpy trolejového vedenia, aby netvorili nebezpečnú a hlavne zbytočnú prekážku chodcom a cyklistom.

23 thoughts on “Križovatka Patrónka – koncept riešenia

 1. Z trasovania cez križovatku Brnianska/Mlynská dolina/Lamačská cesta mi nie je jasné nakoľko by bola pre cyklistu plynulá táto cesta. Najprv mi to prišlo ako dobrý nápad, ale prečo to ťahať cez vyťažený dopravný uzol?
  Nebolo by jednoduchšie križovatku obísť? Keby sa spravila rampa na Dúbravskú cestu a z nej dalo odbočiť na Železnú studienku po existujúcej ceste alebo pokračovať na Polianky.
  Keďže už nechodia trolejbusy po trase Pri suchom mlyne – K železnej studienky, tak by bolo možné bezpečne využiť aj túto trasu.
  Nakoniec by neboli potrebné veľké úpravy využili by sa existujúce spojenia.
  Ako problémové vidím križovatky Pri suchom mlyne – Limbová a Brnianska – Prokopa Veľkého.

  http://umap.openstreetmap.fr/en/map/new/#17/48.16937/17.07667

  1. Ďakujem za pripomienky. Iste, sú možné aj viaceré alternatívy. Trasa v článku ide síce cez vyťažený dopravný uzol, ale mimo hlavného dopravného priestoru (= vozovky). Lamačskú cestu križuje úrovňovo jedno aj druhé riešenie ju križuje, pri Vojenskej nemocnici by to však zrejme bolo vo vozovke, kvôli priestorovým pomerom. Naviac križovatka s Lamačskou pri VN je dosť frekventovaná, najmä v pracovných dňoch, keďže ide o hlavný vjazd do súčasných, stavaných aj pripravovaných biznis centier. Veľká škoda, že investor nedostal ako podmienku aj prestavbu podchodu pri VN tak, aby do neho boli rampy umožňujúce vjazd bicyklom a samozrejme vybudovať aj priľahlé cyklocestičky. To by tebou spomenutá trasa bola naozaj lepšia. Ak to tak však nie je, vnímam ako lepšie miesto na prekonanie Lamačskej cesty práve križovatku Patrónka, okrem vyššie uvedeného aj kvôli tomu, že cyklista tu bude mať zelenú dlhšie ako pri Vojenskej nemocnici (viď signálny plán).
   Mlynskú dolinu, kvôli spojeniu do centra cez Hlbokú cestu je potrebné prekonať v oboch alternatívach.
   K poslednej vete, môžeš ju upresniť, v čom vidíš problém?

   1. V opravenej odkaze k mapke to popisujem aj s odkazom.
    Na križovatke Brnianska – Prokopa Veľkého sa spájajú tri jednosmerné cesty smerom na Prokopa Veľkého, cyklista idúci v protismere by si musel dávať pozor na autá z troch ulíc ak by bola cesta vedená po ceste.
    V druhom prípade križovatka Pri suchom mlyne – Limbová a Brnianska je momentálne neriadená a frekventovaná.
    Frekventovanosť Dúbravskej s Lamačskou neviem posúdiť, ale máš pravdu jej šírka veľa možností nedáva.

    1. Myslim si ze najlepsie riesenie by bolo upravit uz existijuci podchod paralelne upravit rampu pre cyclisou podibnej ako je vybudivana pri bitanickej zahrade .

     1. Myslim si ze najlepsie riesenie by bolo upravit uz existijuci podchod paralelne upravit rampu pre cyclisou podibnej ako je vybudivana pri bitanickej zahrade .⁹

   2. Takisto dalsia alternativa by bola pralelne rozsirit existujuci podchod s pramou vjazdnou a vyjazdnou rampou z oboch stran podobna ako je vybudovana pri botanickej zahrade v Karlovej Vsi.

  1. Križovatka Brnianska – Prokopa Veľkého sa dá pri vhodnom návrhu riešiť, napr. krátka šikana na spomalenie cyklistu prichádzajúceho zhora tak, aby bol pred križovatkou nútený zastať. Samotný prejazd už potom nie je až taký komplikovaný, výhľad je tam celkom dobrý, v opačnom smere jazdím takmer denne a podľa pozorovania väčšinu času by trasu cyklistu nekrižovali iné vozidlá.
   Zato križovatka Pri suchom mlyne – Limbová je omnoho horšia, tade by som cyklotrasu neodporúčal. Občas tade idem a je to celkom adrenalín, vozidlá prichádzajúce zľava vôbec nevidno.

   1. Súhlasím s Jožom ohľadom križovatky Pri suchom mlyne-Limbová.
    Otázkou je aj s akou kapacitou rátame. Ak je to minimálna ..cca 10-30 cyklistov za hodinu, je ten uzol okolo zástavky Patrónka v smere do mesta kritický, keďže je tam množstvo chodcov a sú stiesnené, architektonicko/urbanisticky zanedbané priestorové pomery. Chodci sú vytlačený pre absenciu chodníka na cestu-Dúbravska cesta /pred Westerntower/-čo je ďalšie kolízne miesto
    Preto si myslím, že obe trasy, aj cez križovatku, aj odbočením na Dúbravskú cestu pred zástavkou Patrónka a cez parkovisko Siemensu/teraz Atosu/ sú potrebné.
    >>>Zjazd z chodníka pozdĺž parkoviska by sa mal začať riešiť taktiež PRIORITNE, nakoľko umožňuje prejsť do Dúbravky po nízko vyťažených komunikáciách. A táto trasa by mohla byť jedna z hlavných diagonál-spojníc severnej časti mesta z Dúbravkou! <<<

    Túto spojnicu prechod cez križovatku nerieši, ale umožňuje na vyspelej logistickej úrovni prejsť do lesoparku.

 2. riešiť patrónku považujem za mimoriadne dôležité, som rada, že ste sa do toho pustili. jazdím tade denne a teda viem, že je to veľmi komplikované miesto. len by som rada podotkla, že sa domnievam, že predtým, než sa začne riešiť prejazd križovatkou by bolo fajn vyriešiť príchodzie cesty ku križovatke..
  ako uplne prvé by bolo fajn vyriešiť a fyzicky dostavať cyklotrasu, ktorá ide z mlynskej doliny a na oboch koncoch ústi absolutne nepochopiteľne- pred slávičím údolím na zastávku mhd „zoologická záhrada“ a na opačnom konci pri prechode pre chodcov pri vyústení ulice „pri habánskom mlyne“. musím povedať, že logika tejto cyklocesty (resp zmiešaného chodníka pre chodcov/cyklistov) je mi naprostou záhadou.
  na „opačnom konci“ je zasa problematický prístup do dúbravky /navrhovaný zjazd na dúbravskú cestu by bol podľa mňa dobrým riešením/ a najmä do lamača- viem, že by som sa mala obrátiť na mestkú časť lamač, keďže od určitého bodu má tento cyklochodník v správe ona a je problematické, že komunikácie sú takto rozkúskované medzi mestké časti a potom vznikajú bizarnosti končiace uprostred ničoho, ako napríklad daná cesta v mlysnkej doline.. skrátka nepovažujem za dobré riešenie postaviť skvelú novú cyklcestu končiacu dakde kus za železničnou stanicou železná studienka a už sa ďalej nezaoberať, na čo sa napája- cyklisti tade skrátka jazdiť nebudú..preto mi nedá opäť nepripomenúť absolútne nevyhovujúci stav takzvanej „cyklocesty“ smerom do lamača. jednou vecou je zbytočné stúpanie nad stanicou „železná studienka“, ktoré pre rekreačných alebo mestských cyklistov, rodiny s deťmi alebo starších ľudí môže byť problém, no najväčšími dovma problémami je a) povrch na ceste, ktorá sa nadpája ďalej- cesta poskladaná z betónových panelov, ktoré sú rozlámané na kúsky a porozchádzané- sama som si tam sekla koleso a spôsobila defekt dokonca už aj na horskom bicykli a s mestským bicyklom na galuskách tade chodiť skrátka odmietam a b) aboslútna absencia osvetlenia, najmä keď vezmeme do úvahy, že časť trasy ide de facto cez les.
  celkovo si myslím, že mestská cyklotrasa by nemala byť vedená cez takto okrajové časti mesta resp. les, lebo je to skrátka nebezpečné a aj keby nebolo, veľa ľudí to za nebezpečné považovať bude a teda túto trasu používať nebude. preto by bolo uplne skvelé, keby ste sa prípadne zamysleli/skúsili vypracovať návrh novej cyklotrasy od patrónky do lamača. som ochotná pri tom pomôcť.
  dik

  1. Patronka – Lamac:
   Patronka – Dubravska cesta – Polianky – Huscavova – Bagarova – podjazd pod dialnicu – Lamacska cesta

   alebo Polianky – doprava na nadjazd nad dialnicu a rovno cez krizovatku ponad zeleznicu do stareho Lamaca.

   alebo po chodniku popri Lamacskej ceste, popri Mokrohajskej a Tesku a na krizovatke Lamacskej a Harmincovej doprava ponad zeleznicu do stareho lamaca.

  2. Veľa bodov na reakciu, skúsim postupne:
   Cyklotrasa v Mlynskej doline: oficiálne to ani nie je cyklotrasa, ale chodník (keďže chýba príslušné značenie), takže cyklista by mal ísť legálne po vozovke. Inak ja po vozovke chodím, pretože povrch toho chodníka je omnoho horší ako povrch vozovky.
   Jej napojenie smer Lafranconi: túto tému sme pri komunikácii s mestom viac krát otvárali, údajne s pokračovaním trasy popri diaľnici nesúhlasí Národná diaľničná spoločnosť, pretože by križovala nájazdy na diaľnicu. Jedine, ak sa postavia mimoúrovňové križovania, čo je finančne nereálne (niekoľkonásobok ročného rozpočtu na dopravu). Aj keď reálne tade cyklisti jazdia. Alternatívou by bolo ísť po súčasnom chodníku, ten je však dosť úzky. Na opačnej strane medzi Habánskym mlynom a Patrónkou sa má stavať Kaufland, v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie sme dávali aj tú pripomienku, aby sa vybudovala v dotknutom úseku cyklotrasa a tým dodržal územný plán, podľa ktorého tu má viesť. (Mimochodom, mesto žiadalo len rezervu na cyklotrasu, nie jej vybudovanie).
   Napojenie na Lamač používam takmer denne, takže stav cesty poznám veľmi dobre. V tomto dokumente sa však sústredíme na návrh k Patrónke, predsa len sa nedá v jednom texte obsiahnuť všetko. Už len navrhnuté opatrenia by zlepšili prejazd na Dúbravskú cestu a Železnú studienku v smere z Hlbokej cesty. Chýbajúci úsek do Mlynskej doliny riešime samostatne (mimochodom, do procesu EIA sa môže zapojiť fakticky hocikto, tak to treba využiť a žiadať veci, ktoré investori môžu vybudovať).
   Spojenie na Lamač je najmä záležitosť mesta, keďže ide o hlavnú mestskú trasu. Pomoc radi uvítame, budeme ťa kontaktovať.

  3. Takisto dalsia alternativa by bola pralelne rozsirit existujuci podchod s pramou vjazdnou a vyjazdnou rampou z oboch stran podobna ako je vybudovana pri botanickej zahrade v Karlovej Vsi.

 3. Cele to riesenie je dake divne. V mlynskej doline je predsa cyklo cesta veduca k patronke a nie je to dokoncene. Co takto spojit to az k patronke a potom prejst krizovatku patronka priamo? Kriticky vidim pripajaci pruh z Kramarov, kde auta chodia rychlo a mozu ohrozit. Najlepsie riesenie by bolo mimourovnove, resp. podchodom. Patronka je dost vytazena a dolezita na to, aby koli cyklistom stala…to neprejde.

  1. K prepojeniu do Mlynskej doliny som písal v príspevku vyššie.
   Križovanie so zjazdom s Kramárov sa dá riešiť, existujú technické riešenia ako spomaliť a upozorniť jednak cyklistov ale aj autá na blížiace sa križovanie a viesť ich tak, aby videli prichádzajúce križujúce vozidlá. Ku križovaniu pri jazde z Mlynskej doliny do Lamača prichádza aj dnes, prvý raz pri odbočovaní vľavo sa cyklista musí vyhnúť autám idúcim rovno na Kramáre a následne si dať pozor na autá idúce z Kramárov do Lamača (hoci má prednosť). Podobne cyklista idúci z ulice pri Suchom mlyne doprava ku križovatke Patrónka musí prekrižovať dráhu vozidiel z Kramárov.
   Najlepšie riešenie by možno bolo mimoúrovňové (ale len v prípade dobrej realizácie). To je však zase nad rámec peňazí, ktoré možno reálne očakávať.
   Ako myslíš poznámku, že by križovatka kvôli cyklistom stála? Tento návrh vedie cyklistov cez vyťažené ramená križovatky len v časoch, keď tak či tak stoja.

 4. cela koncepcia zvedenia cyklodopravy povolenim protismernej jazdy po brnianskej je chora a ukazuje na totalne zaujaty postoj autorov voci realiam v meste. lokalita spodneho horskeho parku(uzemie medzi Hrobonovou a Zapadnym radom) uz teraz trpi problematicky dopravnym vyustenim smerom do mesta na Brniansku, kedze pani zo stareho mesta uzavreli cast uprkovej od krizovatky s Hrobonou na jednosmernu cestu smerujucu doi oblasti, aby na mieru zlahcili mamickam vezucim svoje deti do sukromnej skoly parkovanie jeepov v strede tejto cesty(skola ma za rohom 20 vlastnym parkovacich miest, ktore rodicia nevyuzivaj, kedze od nich treba prejst skoro 15 metrov peso) tento jednostrany zasah do dopravnej situacie v tejto oblasti sposobil ze obvyvatelom zostali len dve existujuce komunikacie na jazdu smer mesto a to bud Bohunova ulica, ktora je ale rano na jej konci aj tak zapchata vozidlami zo spominanej sukromnej skoly, alebo cez „malu“ brniansku za protihlukovou barierou. na tejto ulici je uz teraz rizikova dopravna situacia, kedze hlavne v lete po nej v protismere jazdia cyklisti, a kedze je to dolu kopcom, relativne rychlo. Riesenie systemom „zlegalizujeme porusovanie zakona“ namiesto toho aby sa zhladala varianta, ktora je legalna a hlavne bezpecna je chore. pritom existuje komfortna trasa, na ktorej netreba robit ziadne stavebne zasahy a je na nej minimalna intenzita dopravy a to Prokopa Velkeho – Gorazdova, -existujuci nadchod nad Prazskou – Opavska a z nej podchodom napojenie na ulicu pri suchom mlyne. Ako vsak uz niekto z Cyklokoalicie pisal na tomto serveri pred par tyzdnami – to by museli cyklisti ist miernou obklukou a dokonca trochu slapat do kopca a to je zrejme pre cyklistov neriesitelny problem, takze radsej ich treba vrhnut v ustrety vozidlam na komplikovanej krizovate a nasledne v uzkej jednosmerke.

  1. Malou Brnianskou chodievam takmer denne, ráno smerom hore. Na úseku od vjazdu pri Západnom rade po Prokopa Veľkého ide so mnou zvyčajne 0-1 áut, dve naraz sú úplnou výnimkou (ale môžeme spraviť sčítanie, vďaka za tip). Tá jednosmerka rozhodne nie je taká úzka, vzhľadom na frekvenciu motorových vozidiel, ktorá je minimálna (o tomto sa môžeme sporiť, preto zistíme presnejšie čísla). Taktiež ani autá tu nejazdia extra rýchlo.
   Podľa textu vyššie je problém s výjazdom áut smerom mesto. To znamená najmä ranná špička, kedy viac áut smeruje do centra, poobede je smer opačný. Podobne to však platí aj pre cyklistov, väčšina ich smeruje v rannej špičke do centra.
   Ja daný úsek z centra jazdím po uliciach Prokopa Veľkého – Hroboňova – Kubániho – Topoľová – Dubová – Gaštanová – Hýrošova – Valašská – Mlynská dolina – Lamačská cesta. Celkom komplikované, dlhšie, zbytočná strata prevýšenia, kopa neprehľadných križovaní ciest sprava (našťastie väčšinou málo frekventovaných, aj napriek dojmu z textu vyššie) a celkom nepríjemné ľavé odbočenie Mlynská dolina – Lamačská cesta. Oproti tomu by trasa po Malej Brnianskej križovala len „Husákovu odbočku“ a vjazd pri Západnom rade. Dole kopcom je aj jedna aj druhá trasa, po Brnianskej je však výhodou to, že na nej neparkujú v smere jazdy dole autá, ktoré by mohli náhle otvoriť dvere, či spoza ktorých by niekto vybehol, keďže z jednej strany nemá zástavbu.
   Okrem toho je aj cyklotrasa po malej Brnianskej v územnom pláne.
   Tebou odporúčanú trasa po opačnej strane Brnianskej má viacero nevýhod. Zbytočné prudké stúpania je len jedna z nich, hoci pre starších alebo deti je aj tá diskvalifikujúca. Podstatnejšie su:
   – výrazne horší povrch Opavskej. Na Malej Brnianskej to tiež nie je ideál, ale skôr sú to bodové problémy.
   – subjektívne vnímanie bezpečnosti – osamelá žena alebo starší človek určite zvolí radšej trasu popri domoch na Brnianskej, ako opačnú stranu na Opavskej, ktorá pôsobí dosť asociálne a vhodne napr. na prepadnutie
   – križovanie s Libovou. Pri Suchom mlyne je to úplny masaker, doľava nevidno vôbec, to sa musí ísť naslepo odhadom, či majú práve autá na Kramáre červenú, zhora prichádzajú autá tiež rýchlo. Na križovatke s Opavskou je to len o chlp lepšie a následný zjazd je pre deti dosť ostrý.

   Diskusii sa nebránime, no nemyslíme si, že naša predstava je chorá. Ja by som si tvoje názory tak nedovolil hodnotiť, aj ak by som s nimi nesúhlasil. Takže dúfam, že zostaneme v rámci vecnej argumentácie :)

  2. Louis,
   logicky napísané a kopec faktov so správnymi poznámkami, ktoré komplikujú situáciu v natesnanej rezidenčnej štvrti spodnej časti horského parku.
   Keby som mieril do Lamača, na Železnú studničku ako cyklista-turista, tak určite využijem Tebou spomínaný návrh po Opavskej. Ale nie som víkendový cyklista, ktorý v pohode prekľučkuje (týmto nenarážam na národného koordinátora) v slabšej víkendovej premávke aj cez Záhorácku na Suchý mlyn. Tam je to súhlasím s Jožom aj v čase pokoja masaker a jazda na slepo, aj keď idem z tade autom.

   Ale, čo keď sa chcem dostať na južnú stranu Lamčaskej, potom je jedinou možnosťou ak idem z horského parku malá Brnianska.
   Preto práve treba ošetriť značením túto časť a zbezpečniť bezpečný prejazd pre všetkých účastníkov (a nie kvôli narastajúcemu počtu parkujúcich vozidiel obmedzeniami zjednosmerňovať, čo najväčší počet ulíc! To sme spravili za posledných 15rokov)

   V tejto časti žiaľ nie je veľa možností pre cyklistov. Pokiaľ nepôjdem po veľkej Brnianskej.

   Skúšal som nájsť alternatívu, no komplikovanosť, kolízne situácie a extrémne rastúca vzdialenosť obchádzkami mi neposkytne vhodnú alternatívu k prejazdu cez malú brniansku. A robiť obchádzky dookola cez jednosmerky, ktoré sa javia byť pre dopravákov riešením sú limitované pre chodcov, aj cyklistov viac ako pre autá. Auto skôr obehne 1km ako chodec, či bicykel.

   Aj preto uprednostňujem v meste pešiu, resp. bicyklovú prepravu, keďže autom musím prejsť aj 2-3km na to, aby som sa dostal na pešo do 1km vzdialeného bodu, kvôli zjednosmernenej „plynulosti dopravy“

   Žiaľ chodec a cyklista nejde na cudziu energiu ale na vlastnú.

 5. A počet ľudí na bicykloch v zóne Patrónka vzrastie. Je nevyhnutné poriešiť križovatku čím skôr.

  Už teraz v garážach za West end Tower sú plné stojany bicyklov. Neviem koľko ľudí pracuje v SAV, Generali a bude vo WestGate. Môj odhad je, že ich bude spolu cca 7-11.000 a už teraz sa autom i bez sprevádzkovania WGate sa čaká na výjazd circa 15-20minút.
  Takže logicky ľudia hľadajú dopravnú alternatívu a tou je aj bicykel. No s nárastom cyklistov narastú bez infraštruktúry kolízne situácie!
  V tomto prípade smeruje mesto do značného preťaženia tohto dopravného uzla s rozšírením o funkcie bez podpory infraštruktúry. Keď zrátam parkovacie kapacity WeT, WeSq, WeG, SAV, Siemens+J&T tak mi výjde 1600-1800 aut (280+260+650+200+100+80+2x300m ulica)
  Čo pri jednom výjazde, kedy sa stretne na komunikácii 200 aut sa vytvorí 21 minútova zápcha. //prepočet časovania som urobil na základe FHWA-National Transportation Communications for ITS Protocol http://1.usa.gov/T9yqkW . Ak viete niekto o dostupnej slovenskej, ceskej norme dajte vediet link/

  1. Riešenie bezpečnejšieho prejazdu cyklistov bolo zaradené ako projekt na rok 2014. Bohužiaľ ako sme zistili, STaRZ na tento projekt nejako zabudol a vôbec sa ním nezaoberal. Takže treba dúfať, že sa to podarí tento rok.

   K spomínanému Kauflandu, po jeho výstavbe síce pribudli širšie chodníky, na ktoré by sa mohli bezpečne zmestiť aj cyklisti aj chodci (hoci uvidíme, koľko tam pribudne chodcov na dnes prázdne chodníky), bohužiaľ však zostali nevhodne umiestnené stĺpy (teda nie mimo chodníkov, napr. pri plote Kauflandu) a úplne zlá je križovatka pri Kauflande, kde sú (napriek našim upozorneniam a pripomienkam v EIA i priamo na cyklokomisii) len priechody pre chodcov. Takže o cyklotrase hovoriť v tomto úseku nemožno a jej úprava na bezpečnú a spĺňajúcu príslušné technické predpisy bude náročná a zbytočne robená (a platená) dodatočne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.