Trnavské mýto – koncept riešenia

Trnavské mýto je rozsiahla a frekventovaná križovatka. Chodci majú na jej prekonanie k dispozícii bariérový podchod, ktorý nevyhovuje osobám so zníženou schopnosťou pohybu či mamičkám s kočíkmi. Pre cyklistov je jediný legálny spôsob prekonania križovatky vo vozovke spoločne s motorovými vozidlami – nenachádza sa tu žiadna cyklistická infraštruktúra, ktorá by jazdu na bicykli robila bezpečnejšou.

Chceme preto do zoznamu priorít mesta pre pešiu a cyklistickú dopravy na tento rok navrhnúť umiestnenie cestičiek pre cyklistov a iných prvkov cyklistickej infraštruktúry tak, aby bol možný bezpečný a bezbariérový prejazd cyklistov križovatkou a prepojili sa plánované a navrhované cyklotrasy v okolí.

Pre chodcov navrhujeme legalizáciu a zlepšenie súčasných peších ťahov cez Krížnu ulicu pri tržnici.

Návrh riešenia

zelená hrubá plná čiara - obojsmerná cestička pre cyklistov zelená tenká prerušovaná čiara - cyklopruh hnedá čiara - jednosmerná ulica s povolením protismernej jazdy cyklistov priechod pre cyklistov v zelenom rámčeku - svetelne riadený priechod pre cyklistov v žltom rámčeku - neriadený
zelená hrubá plná čiara – obojsmerná cestička pre cyklistov
zelená tenká prerušovaná čiara – cyklopruh
hnedá čiara – jednosmerná ulica s povolením protismernej jazdy cyklistov
priechod pre cyklistov v zelenom rámčeku – svetelne riadený
priechod pre cyklistov v žltom rámčeku – neriadený
Odkaz na plnú mapu

V ďalšom texte podrobnejšie opisujeme jednotlivé navrhované úpravy ako samostatné prvky, ktoré je možné realizovať aj jednotlivo.

Cyklocestička Istropolis

Nová samostatná cyklocestička šírky 2,5 m po severnej strane Šancovej a Vajnorskej, vedúca od Kukučínovej po Škultétuho s vetvou k cyklopriechodu Vajnorská.

Detail vedenia navrhovanej cyklotrasy cez priestor križovatky na leteckom zábere z Google Maps.
Detail vedenia navrhovanej cyklotrasy cez priestor križovatky na leteckom zábere z Google Maps.

Cyklopriechod Vajnorská

Nový svetelne riadený cyklopriechod cez Vajnorskú (len pre cyklistov, nie pre chodcov kvôli dlhšej prekonávanej vzdialenosti). Vyžaduje rozšírenie trojuholníkového ostrovčeka na východnej strane a súvisiaci posun jazdných pruhov. Fáza voľno pre cyklistov bude spoločná s vozidlami z Trnavskej cesty na Šancovú. Z trojuholníkového ostrovčeka začína jednosmerný cyklopruh smerom na Vajnorskú.

Navrhovaný priechod pre cyklistov cez Vajnorskú a rozšírenie ostrovčeka na podkladovej mape z Google Maps.
Navrhovaný priechod pre cyklistov cez Vajnorskú a rozšírenie ostrovčeka na podkladovej mape z Google Maps.

Cyklopriechod Šancová

Rozšírenie existujúceho svetelne riadeného priechodu pre chodcov o primknutý cyklistický priechod.

Cyklopriechod Trnavská cesta

Rozšírenie existujúceho svetelne riadeného priechodu pre chodcov o primknutý cyklistický priechod.

Protismerka Trnavská cesta

Povolenie protismernej jazdy cyklistov zvislým značením na obslužnej komunikácii na severnej strane Trnavskej cesty, medzi Družstevnou a Zimným štadiónom.

Povolenie protismernej jazdy cyklistov na obslužnej ceste paralelnej s Trnavskou cestou. Podkladová fotografia z Google StreetView.
Povolenie protismernej jazdy cyklistov na obslužnej ceste paralelnej s Trnavskou cestou. Podkladová fotografia z Google StreetView.

Cyklopriechod Miletičova

Rozšírenie existujúceho svetelne riadeného priechodu pre chodcov o primknutý cyklistický priechod.

Cyklopriechod Miletičova na prístup bicyklom k OC Centrál. Podkladová fotografia z Google StreetView.
Cyklopriechod Miletičova na prístup bicyklom k OC Centrál. Podkladová fotografia z Google StreetView.

Cyklocestička Centrál

Rozšírenie chodníka o samostatný pás pre cyklistov od vchodu do Centrálu po Miletičovu ulicu (cyklopriechod Trnavská cesta). Alternatívne zmiešaný pohyb s chodcami.

Protismerka Metodova – Cyrilova

Povolenie protismernej jazdy cyklistov zvislým značením.

Protismerka Levická

Povolenie protismernej jazdy cyklistov zvislým značením. Pri Krížnej vyústenie do cyklopriechodu.

Cyklopriechod Levická

Presun neriadeného priechodu pre chodcov cez Krížnu v smere z centra za Levickú v smere jazdy na zlepšenie výhľadu chodcov spoza autobusov stojacich na zastávke. Doplnenie priechodu pre cyklistov.

Cyklopriechod tržnica

Ide o peší ťah medzi zastávkou električiek a tržnicou. Napriek tomu, že je masívne vyyžívaný chodcami, nie je tu vyznačený priechod pre chodcov a existuje len bariérová obchádzka, ktorá je najmä pre starších a rodičov s kočíkmi problematická. Podľa nášho sčítania 11.2.2014 tu za 15 minút (medzi 8:45 a 9:00) prešlo až 120 chodcov! Z nich približne polovica v staršom veku a jedna mamička s kočíkom.

Nový svetelne riadený priechod pre chodcov a pre cyklistov cez Krížnu v smere do centra. Stavebná úprava – zúženie a posun jazdných pruhov na získanie priestoru na vyčkávanie. Fáza voľno pre chodcov a cyklistov súčasne s vozidlami Šancová – Trnavská cesta.

Navrhované umiestnenie priechodu pre chodcov a cyklistov pri tržnici a vyústenie cyklotrasy do Levickej.
Navrhované umiestnenie priechodu pre chodcov a cyklistov pri tržnici a vyústenie cyklotrasy do Levickej na leteckom zábere z Google Maps.

Nadväzujúce cyklotrasy na riešenie

Podľa rozvojových dokumentov ale aj podľa reálnej skutočnosti je Trnavské mýto jednou z najdôležitejších križovatiek cyklotrás v Bratislave, konkrétne:

 • Smer Blumentálska, napojenie na cyklotrasu okolo tržnice. Štúdia bola vypracovaná v rámci cyklotrasy Račianska.

 • Smer Kukučínova. Štúdia bola vypracovaná v rámci cyklotrasy Račianska. Alternatívou je nová samostatná cestička pre cyklistov v priestore stanice Filiálka po jej revitalizácii.

 • Smer Vajnorská, cyklopruhy. Projekt cyklotrasy spracovaný a v oblasti pri Poluse čiastočne realizovaný v 90. rokoch.

 • Smer Trnavská cesta, nová cestička pre cyklistov. Spracovaná štúdia, vedenie po severnej strane alternatívne v stredovom zelenom deliacom páse.

 • Smer Miletičova, napojenie na Košickú. Zmiešanou formou cestičky pre cyklistov a cyklopruhov. Vo fáze idey, jedna z minulých no nerealizovaných priorít.

Ďalší postup a pripomienky

Tento návrh chceme predložiť na stretnutí Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu a zaradiť ho do zoznamu priorít na rok 2014. Preto ešte pred predložením uvítame vaše pripomienky, buď formou komentárov pod týmto článkom alebo ich zaslaním na e-mail: info@cyklokoalicia.sk. Ďakujeme.

19 thoughts on “Trnavské mýto – koncept riešenia

 1. Som síce len študent ale študujem zrovna priestorové plánovanie a chcel by som zareagovať na cyklopriechod tržnica. Zdá sa mi absolútne nelogicky som za obmedzenie AD nie len v tomto úseku ale všeobecne no nezdá sa mi logické križovať tak komplikovaný úsek a davať možnosť priechodu chodcom pritom križovatka je navrhnutá tak aby nedochádzalo k stretu chodcov a dopravy (podchodom) je to len lenivosť ludi to že tade prejde za 15 minut 120 ludi a hlavne menej mobilných ludi to je jak keby niekto nakreslil priechod pre chodcov na Zochovú lebo stejne tade behajú ľudia a ničia oplotenie pritom tam jasne majú podchod určený na bezpečný prechod (okrem iného ak sa zníži frekvencia ľudi v podchode zlepší sa ešte viac prostredie pre asociálov). Pre pešiu dopravu je trnavský mýto vyriešene bolo by lepšie sústrediť svoju pozornosť a financie radšej na parkovaciu politiku mesta (ktora by mohla uvolnila priestor aj cyklistickej doprave) a na plánovanie cyklistickej dopravy. A edukáciu občanov lebo cyklistov na ceste síce pribúda ale zabúdajú na to že sú účastníkmi cestnej premávky a miesto rešpektovania svetelných zariadení na križovatke bez problémov vchádzajú do križovatky, asi sa treba okrem pruhov pre cyklistov zamyslieť aj nad svetelným značením pre nich.

  Hlavne takýto je trocha nereálny a znižuje to z môjho pohľadu hodnotu autora tejto koncepcie okrem toho chodník je v prvom rade pre chodcov a tento cyklopriechod tak v podstate vedie od nikade nikam. Lebo ani pred cykloprechodom ani za cykloprechodom sa ďalšia cyklotrasa nenachádza.

  Toľko môj názor ostatné zmeny viac či menej podporujem som s Vami.

  1. Analógia so Zochovou nie je presná. Tam sa totiž v blízkosti nenachádza žiadna svetelne riadená križovatka, s ktorou by bol svetelne riadený priechod pre chodcov koordinovaný. Naviac tu existuje takmer bezbariérová možnosť prekonania križovatky nadjazdom Kapucínskej (hoci časť cesty je len vychodený chodník v tráve: http://goo.gl/maps/0WyIm). Takže pridanie úrovňového prechodu pre chodcov by značne spomalilo dopravu pri nie až takom veľkom prínose.
   Prípad tržnice je odlišný, nový priechod by bol koordinovaný s už existujúcou križovatkou a chodci mali voľno len v časti (nie celom) intervalu zelenej Šancová – Trnavská cesta. Vtedy totiž do Krížnej vstupuje minimum vozidiel. Tiež treba zobrať do úvahy, že množstvo vozidiel, ktoré môže po Krížnej prejsť je obmedzené práve križovatkou s Karadžičovou a teda ak bude zelená na prechode kratšia, ako čas voľna pred Karadžičovou, tak to priepustnosť cesty nezníži. Znovu pripomínam, dôležitá je synchronizácia s Trnavským mýtom, aby to fungovalo.
   Cyklopriechod je len ako pridaná hodnota (keď už by tam chodecký priechod mal byť). Pre cyklistov by znamenal lepší prístup do tržnice z juhu (Záhradnícka, Svätoplukova, …) a do Centrálu od severu (napr. Račianskej). Tento návrh obsahuje aj zobojsmernenie Metodovej a Levickej pre cyklistov, čím by priechod neviedol od nikiaľ nikam. Tržnica aj Centrál sú cieľové body pre cyklistov, pred oboma sú aj cyklostojany.

  2. Suhlasim s Michalom,

   riesime pupok Bratislavy s rozpoctom 5 korun, navyse proti plynulosti premavky a proti vyuzitiu uz existujuceho podchodu. Podla tejto studie, aj tak budem musiet casto zosadnut z bicykla a cakat na cervenej. Navyse ako cyklistu ma ovela viac zaujima velkost useku, ktory som schopny prejst plynule bez zdrziavania, cize obycajna cyklotrasa. Prechod cez Trnavske sa podla mna riesi predcasne, no ked sa uz bude, ocakavam od mesta, ze na to vycleni adekvatny balik penazi. Ak sa vie cyklista z chodnika vystverat na most Appollo, bude vediet podobne zist aj do podchodu.
   Problem je inde. Od jazdy cez mesto ma odradza hlavne rozbita krajnica vozoviek a kluckovanie pomedzi chodcov. Na Mytnej otvorili podzemne parkovisko. Ok, mozno drahsie, ale hned pred vchodom do garaze sa auta vyvaluju na chodniku.

   1. Na Most Apollo vedie rampa, po nej sa dá relatívne bez problémov vyjsť, v najhoršom bicykel vytlačiť. Prekonať podchod len so schodami je pre mamičku s dieťaťom či dvoma v prívesnom vozíku či nebodaj v cargo bicykli dosť nereálne.
    Na červenú treba zastať na bicykli na každej križovatke, aj keď sa ide spoločne s autami :)

    1. Jozo, naznacil som, ako by mohol vyzerat vstup do podchodu – spominana rampa (nevedel som to spravne pomenovat).
     Kazdopadne, vsetka cest, ze vobec mate odhodlanie s magistratom nieco riesit :)

     1. V Bratislave je na hranici reality aj nový svetelne riadený priechod pre cyklistov. Úprava nájazdu do podchodu na bezbariérový (a tým myslím novú rampu, nie koľajničku na schodoch) je z ríše fantázie :)

  3. Ja len pre upresnenie: To nie je Zochova ale podchod Staromestská, OK? Ináč ja nechápem (ne)zodpovedných tohto mesta že ten plot neopravia a nechajú to tak celé týždne (možno už mesiace….?), dokedy ešte? Až kým tam niekoho nezabije???

 2. Dobrý deň,
  Nevzdával by som sa cyklotrasy po Krížnej s pokračovaním na Vajnorskú priamo na vozovke, keď de facto sa tam už trasa nachádza, aj keď je neznačená. Samozrejme tým myslím pravý jazdný pruh. ktorého polovička je zatarasená parkujúcimi autami a zvyšný pás je natoľko úzky, že dvojstopé vozidlá ho využívať nemôžu. Potiahnutím tohoto pásu cez Karadičovu a následne cez Račianske mýto s rozvetvením sa za križovatkou na smer Trnavská a Vajnorská vznikne elegantný a priamy prejazd Račianského mýta. Je zrejmé, že toto bude na našich policajtov veľmi silná káva, ale aspoň v návrhu by tento cyklopás mal byť zachovaný. Aj tak, keď pôjdem z mesta, nepredpokladám, že by ktokoľvek odbočil z najpriamejšej trasy a obchádzal tržnicu s minimálne troj, štvorminutovým zdržaním na všetkých svetlách a prechodoch, ktoré na obchádzaní tržnice budú v porovnaní s priamym prejazdom.

  1. Ja ju obchádzam. Využívam presne tú trasu, čo je navrhnutá, radšej sa 4 minúty zdržím, dokonca asi viac, keďže po chodníkoch idem primerane pomaly. Radšej ako bojovať o život medzi autami.

 3. „Ak sa vie cyklista z chodnika vystverat na most Appollo, bude vediet podobne zist aj do podchodu“
  Taketo myslenie ma vytaca. Prosim berte do uvahy, za na bicykli by sa chceli po Bratislave bezpecne pohybovat okrem vysportovanych chlapcov s ultralahkymi bicyklami aj ostatni ludia roznej vekovej kategorie, pripadne cele rodinky s detmi. Byvam v Bratislave, hlavnom meste SR v lokalite, kde je vacsinou rovina a tak sme si kupili mestske bicykle. Chceli sme ich pouzivat dennodenne na presun do prace, skoly, obchodu,.., Ak sa chcem bezpecne dostat do mesta pouzivam vacsinou chodcami malo obsadene chodniky. Viem, ze cyklista nema co robit na chodniku, ale ist po rozmlatenej krajnici (mame tie city, nie horske) na hlavnom tahu sa mi zda velmi nebezpecne. 16-rocne dieta sa este neodvazilo ist do skoly same. Vsade pocuva ako cyklista nema ist po chodniku,….. Vzdy, ked sem niekto taketo nieco napise, mal by si najpr predstavit ako pojde so svojou rodinou na bicykli (mladsim dietatom) a bude sa presuvat napr. do skoly. Najpr znesie po schodoch svoj bike, potom skoci hore pre druhy,…? a potom , ked uz dieta dosiahne vek samostatnosti, posle ho cez ten podchod vlacit 16 kg bike? Myslim, ze sa tu cyklokolalica snazi vytvorit bezpecne cyklochodniky pre vsetky vekove kategorie. Je to trochu mimo temy, no nedalo mi

  1. Mirka, kde som napisal, aby chodci po schodoch zniesli do podchodu bicykel. Povedal som, ze by sa tam mohla urobit rampa obdobna tym, ake su na mostoch (s prijatelnym klesanim). Podla mna je podchod na takej vytazenej krizovatke bezpecnejsi. Ok, nie som expert. Ak som napisal blbost, zoberiem si to k srdcu. Ale myslim si, ze ak ma niekto pred sebou dlhsiu trasu, moze sa Trnavskemu vyhnut.

  1. Jeremy naopak, cyklista je v protismerke ovela bezpecnejsi ako v smere jazdy, prave koli jeho viditelnosti. Zrejme sa tematike nevenujes, ale je to absolutne bezne po celej aurope i inde. Skus si vygooglit napr. pojem „one way street cycling“ Treba sa na problematiku pozriet nielen z vyhladu automobilistu, ale aj s vyhladu cyklistu. Az ked budes mat obe empiricke skusenosti, mozes povedat co je chore a co chore nieje. Viacero clenov cyklokoalicie su aj soferi a vedia racionalne zhodnotit situaciu. My sa napr. nevyjadrujeme k CERNu alebo studenej fuzii lebo nemame take vedomosti ;)

  2. Je to bezne v zahranici (a tym myslim Prahu, Budapest) a aj v Lamaci taku najdes :) Cyklista i auto sa dobre vidia, spomalia ak je to nutne a obidu sa. V obytnej stvrti sa predsa auta nepremavaju 50kmh. Alternativne sa da zrusit parkovanie na ceste, ale to by ste sa vzburili uz uplne :D

 4. Chcel by som sa ešte, keď už sa tu rozpisujem, vyjadriť k podchodom pre cyklistov. Vždy, keď vznikne diskusia ku križovatke, kde je prechod cez viac ako dva pruhy (Patrónka, Trnavské mýto), hneď sa začne operovať podchodom. Ak používam bicykel na presuny po meste, sú len dva použiteľné podchody, opravte ma ak sa mýlim, a to Prievozská – Bajkalská (úzky a nebezpečný výjazd) a popod Dolnozemskú na hrádzu. Obidva sú použiteľné len preto, že cestné teleso križovanej komunikácie je vyššie, ako okolitý terén. Prečo sa bojíme proste vedľa prechodu pre chodcov, prípadne vedľa priebežného jazdného pruhu namaľovať cyklopruh.
  Moje obľúbené príklady:
  Toto je vyústenie diaľnice do širšieho centra (porovnanie s Patrónkou)
  https://maps.google.sk/maps?q=Koda%C5%88,+D%C3%A1nsko&hl=sk&ie=UTF8&ll=55.712979,12.560015&spn=0.000884,0.002642&sll=48.191211,16.404734&sspn=0.016736,0.042272&oq=koda&t=h&gl=sk&hnear=Koda%C5%88,+D%C3%A1nsko&z=19

  Trochu väčšia križovatka v centre (Porovnanie Trnavské mýto):
  https://maps.google.sk/maps?q=Koda%C5%88,+D%C3%A1nsko&hl=sk&ie=UTF8&ll=55.706022,12.563333&spn=0.001768,0.005284&sll=48.191211,16.404734&sspn=0.016736,0.042272&oq=koda&t=h&gl=sk&hnear=Koda%C5%88,+D%C3%A1nsko&z=18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.