Šedou farbou zamaľované bývalé parkovacie boxy, ktoré pôsobili zmätočne (marec 2014)

Šedou farbou zamaľované bývalé parkovacie boxy, ktoré pôsobili zmätočne (marec 2014)

Šedou farbou zamaľované bývalé parkovacie boxy, ktoré pôsobili zmätočne (marec 2014)