Prepojenie lávky od diaľnice k Bille

Prepojenie lávky od diaľnice k Bille

Prepojenie lávky od diaľnice k Bille