Pôvodná cyklotrasa Ružinovská – Vrakuňa so samostatným chodníkom (viď vpravo) na záberoch Google StreetView

Pôvodná cyklotrasa Ružinovská - Vrakuňa so samostatným chodníkom (viď vpravo) na záberoch Google StreetView

Pôvodná cyklotrasa Ružinovská – Vrakuňa so samostatným chodníkom (viď vpravo) na záberoch Google StreetView