Návrh počíta so zmenou z 4 prúdovej ulice na 3 prúdovú + 2 jednosmerné cyklopruhy

Návrh počíta so zmenou z 4 prúdovej ulice na 3 prúdovú + 2 jednosmerné cyklopruhy

Návrh počíta so zmenou z 4 prúdovej ulice na 3 prúdovú + 2 jednosmerné cyklopruhy