Návrh priechodu pre cyklistov cez Račianske mýto, ktorý je kompatibilný s existujúcim signálnym plánom križovatky

Návrh priechodu pre cyklistov cez Račianske mýto, ktorý je kompatibilný s existujúcim signálnym plánom križovatky

Návrh priechodu pre cyklistov cez Račianske mýto, ktorý je kompatibilný s existujúcim signálnym plánom križovatky