Cyklotrasa Most SNP – Aupark na pripomienkovanie

Aktualizované  11.6.2014 vložením bodu 3. Šírka cyklotrasy

V piatok 6. júna 2014 mesto zverejnilo návrh riešenia cyklotrasy Most SNP – Aupark. Základom je dostavba krátkeho chýbajúceho úseku medzi existujúcou cyklotrasou po severnej strane Einsteinovej a Petržalským korzom a Viedenskou cestou. Oceňujeme, že sa podarilo zaradiť do riešených projektov túto trasu, ktorá má význam jednak pre cyklistov idúcich z centra cez most do Petržalky ako aj na obsluhu rozvojového územia severne od Einsteinovej. Úsek je súčasťou tretieho okruhu (O3) navrhnutého Cyklokoalíciou.

Popis riešenia

Projekt nadväzuje na cestičku pre chodcov a cyklistov pozdĺž Einsteinovej a nájazdovej rampy na Most SNP vybudovanej v čase výstavby Auparku. Táto cestička bola minulý rok doplnená zapustenými pologuľami, ktoré bránia predtým častému nelegálnemu parkovaniu na časti pre chodcov.

Základom je doplnenie cestičky pre cyklistov pod estakádou Mostu SNP od kruhového objazdu pri Auparku k cyklocestičke Petržalské korzo. Dnes v týchto miestach vedie len úzky provizórny betónový chodník. Pre chodcov má pribudnúť nový chodník do Sadu J. Kráľa.

Na existujúcom úseku je navrhnuté rozšírenie cestičky pri kruhovom objazde, kde sa dnes nachádza v osi pešej časti strom.

Na križovaní výjazdu z parkoviska v štvorlístkovej križovatke (pri podjazde) je doplnený priechod pre chodcov a cyklistov.

Pri priechode pre chodcov cez nájazdovú vetvu Einsteinovej si chodci s cyklistami vymieňajú strany.

Celá cyklotrasa je zakončená priechodom pre cyklistov pred hlavný vchod Auparku.

Pripomienky

1. Napojenie na Petržalské korzo

Na Petržalské korzo je trasa napojená kolmo. Cyklisti idúci z Petržalského korza budú mať možnosť rozbehnúť sa do stúpania k Viedenskej ceste narozdiel od cyklistov idúcich od Auparku, ktorí sa po pripojení na cyklotrasu budú pomaly rozbiehať do kopca. To povedie, k ich rôznej rýchlosti a umelému znižovaniu kapacity trate, prípadne v jazde mimo vyznačeného koridoru.

Navrhujeme preto vyznačiť pruhy pre cyklistov v zmysle náčrtu tak, aby sa cyklotrasy zbiehali v ostrom uhle.

Návrh napojenia cyklotrasy k Auparku na Petržalské korzo
Návrh napojenia cyklotrasy k Auparku na Petržalské korzo

2. Priechod pre chodcov cez cyklotrasu pri podchode

Navrhujeme doplniť priechod pre chodcov, aby boli cyklisti idúci po cyklotrase upozornení na prechádzajúcich chodcov a zároveň mali chodci miesto na bezpečné prekonanie cyklocestičky.

Doplnenie priechodu pre chodcov cez cyklotrasu.
Doplnenie priechodu pre chodcov cez cyklotrasu.

3. Šírka cyklotrasy

V projekte je nakreslená cyklotrasa široká 2,5 m (dva pruhy po 1,25 m). V súčasnom stave je však časť pre cyklistov užšia (cca 2 m).

Predpokladá zámer preklad vodiaceho pásu medzi chodeckou a cyklistou časťou? Takúto úpravu navrhujeme nerealizovať, pretože:

  • zbytočne zvyšuje náklady na stavbu,
  • chodcom zostane málo priestoru (dnes cca 1,5 m, po posune cca 1 m),
  • 2 m sú dostatočné na vyhnutie proti sebe idúcich cyklistov, v zahraničí sú takéto trasy bežné,
  • z hľadiska minimálnej šírky danej normou nejde o novostavbu, ale len o doplnenie cyklopriechodov a predĺženie existujúcej trasy.

4.Pokračovanie cyklotrasy pozdĺž Einsteinovej

Existujúca cyklotrasa vedie nielen k Auparku, ale aj poza autobusovú zastávku a popri Einsteinovej až k poslednej lávke cez Einsteinovu pred Mostom Apollo. Žiadame preto zachovať existujúcu trasu poza autobusovú zastávku.

cyklopriechod-aupark
Zachovanie cyklocestičky smerom k Jantárovej ceste a rozšírenie jej profilu pri pilieri lávky.

V priestore zastávky je kvôli pilieru lávky zúžený profil cestičky pre chodcov a cyklistov. Navrhujeme preto rozšírenie spevnenej plochy smerom k Einsteinovej a jednosmerné obchádzanie piliera, zrejme s vybudovaním krátkeho oporného múru.

Rozšírenie cyklocestičky v úzkom mieste okolo piliera. Foto z Google StreetView.
Rozšírenie cyklocestičky v úzkom mieste okolo piliera.

Veľmi vhodné by bolo do projektu zahrnúť aj obnovu a opravu značenia na pôvodnej cyklocestičke popri Einsteinovej až po Most Apollo. Niektoré priechody sú vyznačené zvislým značením ako cyklopriechody, nezodpovedá tomu však vodorovné značenie. Aby bola cyklotrasa kompletná, treba na všetkých šiestich priechodoch zjednotiť dopravné značenie a zriadiť priechody pre cyklistov primknuté k priechodom pre chodcov.

Cyklopriechod je vyznačený zvislým značením, vodorovné chýba. Vyznačená je aj cestička pre cyklistov. Foto z Google StreetView.
Cyklopriechod je vyznačený zvislým značením, vodorovné chýba. Vyznačená je aj cestička pre cyklistov. Foto z Google StreetView.

Do pripomienkovania (napríklad, ak uvedenú trasu používate) sa môžete zapojiť aj vy, na stránke odkazovanej v prvej vete článku.

2 thoughts on “Cyklotrasa Most SNP – Aupark na pripomienkovanie

  1. Prosím vás na čo sa to tu hráte ???? Zabalte to hneď. Boli ste niekto v Holandsku a videli to tam ? Toto čo tu navrhujete je nejaká cyklotrasa? Ja vidím iba obyčajné cesty pre automobily, kde by som nevyhnal ani svojho syna!

    1. Zrejme ide o reakciu k inému článku, pretože na tejto cyklotrase (v tomto prípade dokonca cestičke pre cyklistov), nejazdia autá. Ja sa po tejto cyklocestičke (keďže už je z väčšej časti hotová) nebojím s dieťaťom chodiť už dnes.
      Ak naozaj hovoríš o tejto trase, čo je na nej zlé? Napíš (mestu) a snáď sa to podarí zlepšiť :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.