Cyklotrasa pri Kauflande v Mlynskej doline

V týchto dňoch začala výstavba Kauflandu v Mlynskej doline. Pre cyklistov táto stavba dôležitá, keďže v zasiahnutom území má viesť chýbajúca časť dôležitej a používanej cyklotrasy medzi ZOO a Patrónkou. Pripomeňme, že dnes tu cyklisti jazdia po frekventovanej ceste alebo po úzkom a bariérovom chodníku.

Miesto výstavby:

Cyklokoalícia tento zámer nepripomienkovala, avšak viacerí naši členovia zaslali svoje pripomienky k tomuto zámeru v čase posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie (EIA). Základné body:

  1. Na ulici Mlynská dolina vybudovať a vyznačiť na strane objektu Kaufland cyklistickú trasu zaradenú do územného plánu – chodník pre cyklistov v šírke 3 m oddelený od chodníka pre chodcov v šírke 1,5 m, šírka chodníka celkovo 5,7 m (vrátane stojanov osvetlenia umiestnených v bezpečnostnej zóne medzi vozovkou a cestou). Segregáciu peších a cyklistov zabezpečiť ideálne v celej dĺžke.
  2. Vyznačiť priechody pre cyklistov na križovatke s ulicami Pri Habánskom mlyne a Valašská, podľa možnosti s podfarbením priechodu pre cyklistov v celej dĺžke zelenou farbou na zvýšenie bezpečnosti prechádzajúcich cyklistov.
  3. Pre vyššiu bezpečnosť chodcov zúžiť pruhy pre automobilovú dopravu na križovatke s Valašskou ulicou na 3 m a vybudovať ochranný ostrovček pre peších v strede priechodu pre chodcov aspoň v minimálnej šírke aspoň 1,5 m.
  4. Zabezpečiť plynulý prejazd cyklistov križovatkou Mlynská dolina x Valašská x obslužná komunikácia areálu na jeden cyklus, rozhodne nie cez navrhované priechody pre chodcov – čo doložil nákresom.
  5. Vytvoriť parkovacie stojany pre návštevníkov, ideálne kryté na ochranu počas nepriaznivého počasia, v blízkosti vchodu (čím sa dosiahne pasívne zvýšenie bezpečnosti, vyššia frekvencia pohybu ľudí odradí potencionálnych zlodejov, na rozdiel od osamelého miesta na konci parkoviska), zároveň však tak, aby neprekážali v pešom pohybe.

Viac informácií nájdete v Rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Hlavne zapracovanie prvých dvoch bodov považujeme za kľúčové, pretože pôvodný zámer s cyklotrasou nepočítal, napriek tomu, že sa nachádza v platnom územnom pláne ako hlavná. Keďže nemáme informáciu o akceptovaní či neakceptovaní našich pripomienok, zaslali sme otázku zodpovedným osobám mesta, či sa cyklotrasa bude v rámci tejto stavby realizovať.

Pripomíname, že akákoľvek dodatočná výstavba cyklotrasy môže byť komplikovaná ak nie priam nemožná (príklad nedávna rekonštrukcia Dostojevského radu) a je v rozpore s deklarovanou podporou mesta cyklistickej doprave.

Pozrite si aj celý zoznam zámerov posudzovaných v procese EIA.

Jeden komentár na “Cyklotrasa pri Kauflande v Mlynskej doline

Pridaj komentár