Označenie cykloprotismerky pomocou dopravných značiek B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou tabuľu E16b Jazda cyklistov v protismere povolná

Označenie cykloprotismerky pomocou dopravných značiek B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou tabuľu E16b Jazda cyklistov v protismere povolná

Označenie cykloprotismerky pomocou dopravných značiek B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel s dodatkovou tabuľu E16b Jazda cyklistov v protismere povolná