Tu zabudli do schémy pridať pod B3 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel dodatkovú tabuľku “okrem cyklistov”

Tu zabudli do schémy pridať pod B3 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel dodatkovú tabuľku "okrem cyklistov"

Tu zabudli do schémy pridať pod B3 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel dodatkovú tabuľku “okrem cyklistov”