Koridor pre cyklistov (pikokoridor) naviguje cyklistov v cykloprotismerke na Medenej (nie je však nutný, stačí aj zvislé dopravné značenie)

Koridor pre cyklistov (pikokoridor) naviguje cyklistov v cykloprotismerke na Medenej (nie je však nutný, stačí aj zvislé dopravné značenie)

Koridor pre cyklistov (pikokoridor) naviguje cyklistov v cykloprotismerke na Medenej (nie je však nutný, stačí aj zvislé dopravné značenie)