Zhodnotenie historického okruhu

Pred rokom mesto dokončilo tzv. Historický okruh, teda trasu vedúcu okolo historického centra miest. Pred rokom sme pripravili, no zatiaľ nepublikovali článok, v ktorom hodnotíme, nakoľko bola realizácia úspešná a čo naozaj zlepšila. Tento text vám po aktualizácii predkladáme nižšie.

Čo sa spravilo

Celkový výsledok je podľa nás pomerne rozpačitý na to, ako dlho trvala príprava celého projektu. Povedzme si najskôr, čo pribudlo:

  • Sprejazdnenie dolnej časti Námestia SNP pre cyklistov. Doplnenie priechodov pre cyklistov, ktoré však nie sú podfarbené, takže ich veľa vodičov prehliadne a pri púšťaní chodcov stojí na cyklopriechodoch, cyklista tak nemôže prejsť.
  • Povolenie pravého odbočenia vpravo zo Štúrovej na Jesenského ulicu. Vjazd na Jesenského bol pre cyklistov legálny už pred tým, paradoxne však nie odbočenie.
  • Približne 30 metrov dlhá cyklocestička vyznačená vodorovným značením pod Mostom SNP.
  • Na Rybnom námestí zanikol vyhradený pás pre cyklistov a bol nahradený zmiešaným pohybom s chodcami.
  • Vyznačenie niekoľkých piktokoridorov.

Čo sa spravilo v číslach

Cestička pre cyklistov: 30 metrov

Cyklopruh: 20 metrov

Piktokoridor 130 metrov

Je to veľa? :)

Čo sa nespravilo

Na lepšiu predstavu malá mapka s farebným vyznačením legálnosti pohybu cyklistov.

Historický okruh po realizácii v roku 2013
Farby: legálna jazda, legálna jazda ale nelegálny vjazd, nelegálna jazda. Bodkovane prvotný návrh Cyklokoalície, totožný s návrhom trasy v Územnom pláne (trasa je aj dnes legálna).
A – pešia zóna bez povolenia vjazdu cyklistov
B – nábrežná promenáda, bez povolenia jazdy cyklistov
C – pešia zóna, do ktorej je síce povolený vjazd cyklistom, ale nie zo strany, kadiaľ je vedená cyklotrasa
D – priechody pre chodcov so značkami zosadni z bicykla na zrealizovanej trase

Rybné námestie – Nám. Ľ. Štúra

Cyklokoalícia navrhovala viesť trasu okruhu priamo cez Hviezdoslavovo námestie, ako je to aj v územnom pláne. Pripomíname, že prejazd cyklistov Hviezdoslavovým námestím je legálny už dnes, takže túto časť teda nebolo potrebné v tejto dobe vôbec riešiť. Poznámka: Aj tu je samozrejme možné zlepšenie, ak by sa umožnil prejazd popred terajšiu americkú ambasádu, komfortná trasa mohla viesť po južnej strane tohto priestoru.

Mesto napriek tomu riešilo už vyriešené, „vybudovaním“ trasy okruhu medzi Mostom SNP a SND obchádzkou cez nábrežie a Mostovú.  Na Námestí Ľ. Štúra bola pôvodne trasa navrhnutá striktne krížom cez námestie, v tesnej blízkosti súsošia. V danom priestore je však presné vymedzovanie trasy pohybu cyklistov zbytočné. Ak sa tu mali nejaké opatrenia realizovať, tak len legalizácia pohybu cyklistov. Pôvodný návrh narazil na odpor viacerých strán a celý projekt sa zastavil, cyklokomisia sa preto rozhodla, že táto časť okruhu bude vypustená.

Napriek tomu sa však realizovala časť zvislého značenia. Na oboch námestiach (Štúrovo i Rybné) pribudli pred priechodmi pre chodcov značky zosadni z bicykla, čo je podľa nás viac ako pochybný prístup k budovaniu cyklotrás. Na priechode pre chodcov je totiž zo zákona zakázaná jazda cyklistov, preto je inštalácia týchto značiek vyhadzovaním peňazí (keďže neprikazujú nič viac, než je dané zo zákona), symbolickým „buzerovaním“ a tiež vyjadrením neschopnosti vyriešiť legálny prejazd cyklistov konkrétnym miestom. Pri Štúrovcoch je situácia o to zvláštnejšia, že na oboch stranách priechodu sa nachádzajú miesta, kde by cyklista nemal legálne jazdiť (na jednej strane je pešia zóna, pričom vjazd cyklistov nie je z tohto smeru formálne povolený, na druhej strane chodník, kde tiež nie je značka povoľujúca jazdu cyklistom). Čiže značka Zosadni z bicykla má nulovú cieľovú skupinu. Napriek kope zbytočných nových obmedzujúcich značiek projektant nelegalizoval vjazd do pešej zóny pre cyklistov z Mostovej ani prejazd nábrežím.

Na námestí Ľ. Štúra projektant navrhol a mesto zrealizovalo značku Zosadni z bicykla (určite je jej obsah jasný aj zahraničným turistom). Namiesto tejto nadbytočnej značky tu mal byť radšej doplnenený priechod pre cyklistov.
Na námestí Ľ. Štúra projektant navrhol a mesto zrealizovalo značku Zosadni z bicykla (určite je jej obsah jasný aj zahraničným turistom). Namiesto tejto nadbytočnej značky tu mal byť radšej doplnenený priechod pre cyklistov.
Pribudla zbytočná značka Zosadni z bicykla, povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny však nie.
Pribudla zbytočná značka Zosadni z bicykla, povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny však nie.

Na Rybnom námestí nebol realizovaný priechod pre cyklistov, ktorý je súčasťou ďalšieho zaseknutého projektu – cyklotrasy po nábreží. Je veľká škoda, že sa z neho neprevzal aspoň tento priechod, keď už projektanti formálne pretrasovali Historický okruh na nábrežie. Poznámka: Mestskému cyklokoordinátorovi sme zaslali e-mail, kde sa pýtame, na čom viazne realizácia tohto cyklopriechodu a kedy sa bude budovať, odpoveď zverejníme.

Chodci na priechode pre cyklistov (cez koľaje), cyklisti na priechode pre chodcov, značka Zosadni z bicykla namiesto dobudovania priechodu pre cyklistov cez celú cestu... Moderné cykloriešenie bratislavského štýlu.
Chodci na priechode pre cyklistov (cez koľaje), cyklisti na priechode pre chodcov, značka Zosadni z bicykla namiesto dobudovania priechodu pre cyklistov cez celú cestu… Moderné cykloriešenie bratislavského štýlu.

Jesenského

Nebol legalizovaný prejazd cyklistov v krátkom úseku okolo SND, ako je vidno na fotografiách nižšie.

Piktogramy vedú cyklistu na Jesenského ulicu. Tu však čaká značka pešia zóna, ktorá však z tejto strany nemá dodatok povoľujúci vjazd cyklistov (na rozdiel od iných vjazdov).
Piktogramy vedú cyklistu na Jesenského ulicu. Tu však čaká značka pešia zóna, ktorá však z tejto strany nemá dodatok povoľujúci vjazd cyklistov (na rozdiel od iných vjazdov).

Na výjazde z Jesenského na Štúrovu Cyklokoalícia navrhovala povolenie odbočenia vľavo pre cyklistov aj z pravého pruhu. Do výslednej podoby projektu sa však tento návrh dostal v skomolenej podobe, keď je dodatkovými tabuľkami povolená jazda z ľavého pruhu vľavo a z pravého vpravo – teda ide o ten istý stav, ako predtým. Výmena značky bola preto zbytočná. Poznámka: V súvislosti so zmenami dopravy kvôli stavbe električky je už táto časť okruhu znovu zmenená, z dvoch pruhov je jeden a v pravom pribudlo parkovanie.

Námestie SNP

Minulý rok tu pribudol cyklopruh vymedzený kvetináčmi, umožujúci prejazd z Námestia SNP na Štúrovu. Ten bol neskôr rozšírený, aby ním mohla prejsť aj autobusová linka X13. Po ďalšej zmene jej trasy sa však kvetináče nevrátili do pôvodnej polohy a prejazd je síce povolený, ale s bariérami.

Funkčný cyklopruh v lete 2013
Funkčný cyklopruh v lete 2013
Slalom medzi kvetináčmi v lete 2014
Slalom medzi kvetináčmi v lete 2014

Kapucínska – Židovská

Napriek niekoľkonásobným urgenciám nebola spracovaná aj táto časť okruhu. Okrem problému s povolením prejazdu cyklistov v protismere Židovskej (čo blokujú údajne policajti) tvoria tieto ulice (Kapucínska, Židovská, Mikulášska) pešiu zónu, kde nie je povolený vjazd cyklistom. Prejazd cyklistov po Staromestskej smerom k Dunaju je zakázaný a ani nie veľmi bezpečný, najbližšia legálna trasa teda stále vedie až cez pešiu zónu na Michalskej, kde sa často nachádzajú veľké skupiny ľudí.

Čo ďalej

Najväčším nedostatkom je podľa nás práve nelegálny prejazd severozápadnou časťou okruhu – Kapucínskou a Židovskou. Keďže naše opakované poukazovanie na tento problém zatiaľ neviedlo k výsledku, pomôcť môže tlak od občanov. Druhým problémom je absentujúci cyklopriechod na Rybnom námestí. Napíšte preto mestu so žiadosťou o riešenie tohto problému. Taktiež je potrebné žiadať odstránenie ostatných zlých riešení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.