Tabuľa upozorňujúca na obchádzku na Bajkalskej

Tabuľa upozorňujúca na obchádzku na Bajkalskej

Tabuľa upozorňujúca na obchádzku na Bajkalskej