Návrh riešenia legálneho parkovania pri Tower 115

V súvislosti so zmenou organizácie dopravy na Pribinovej ulici pri Tower 115 vznikla nová cyklotrasa, rozšíril sa chodník, vznikli nové priechody pre chodcov a cyklistov a zároveň sa zvýšil počet vyznačených parkovacích miest v priestore vozovky z pôvodných asi 12 na súčasných 30+. Ani to a ďalších 1300 parkovacích miest v tesnej blízkosti Tower 115 nestačí na uspokojenie obrovského množstvo vodičov, ktorí denne dochádzajú do práce autom, aj napriek tomu, že budova je celkom dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou a veľmi dobre dostupná pre cyklistov zo Starého mesta, Vrakuňe, Podunajských Biskupíc, Petržalky a značnej časti Ružinova po bezpečnýcj cyklotrasách. Vodiči už dávnejšie začali parkovať všade kde sa dalo, vrátane ľavého jazdného pruhu, na chodníkoch, na tráve, na priechodoch pre chodcov, niečo nevídané na ostatných 4-pruhových komunikáciach v našom meste. Napr. na takej Prievozskej, Prístavnej či Dostojevského by si asi nikto nedovolil zabrať ľavý jazdný pruh na parkovanie svojho osobného automobilu. Ešte viac šokujúce bolo, že Mestká polícia tento stav brala postupom času ako “normálny stav” a nikomu z vodičov to už ani len neprišlo, že by každý den porušovali zákon o cestnej premávke.

V minulosti bola Pribinova jeden veľký parkovací bordel - mimo vyznačených boxov, na chodníkoch, na tráve, v ľavom jazdnom pruhu...
V minulosti bola Pribinova jeden veľký parkovací bordel – parkovalo sa mimo vyznačených boxov, na chodníkoch, na tráve, v ľavom jazdnom pruhu…

V okolí Tower 115 je viac ako 1300 legálnych parkovacích miest, z toho takmer 50 bezplatných pouličných (na mape označnená ako “C” a “D”), 274 spoplatnených sumou 1,5 EUR za 10 hodín parkovania (na mape označnená ako “B”), 252 vyhradených miest pre zamestnancov IBM (na mape označnená ako “A”) a 758 miest v parkovacom dome za 140 EUR mesačne (na mape označnená ako “E”). Toto nestačí. Otázka je či chceme vytvoriť ďalšie a zvýšiť tak ponuku, čím sa môže zvýšiť aj dopyt.
I tak sme identifikovali ďalšie parkovacie miesta a možné parkovacie miesta, aby sa nepovedalo, že neprinášame riešenia. 174 miest je na súkromnom parkovisku SND (označené na mape ako “G”) a vedľa skladu č.7 je spevnená plocha (označené na mape ako “H”), na ktorú sa v prípade potreby zmestí asi 400 vozidiel.

Súčasné a možné budúce možnosti parkovanie pri Tower 115.
Okolie Pribinovej ul. so zobrazním vybraných parkovacích miest. A – parkovisko IBM (252 miest). B – parkovisko Tower 115 (274 miest, z toho 153 verejných a 121 VIP miestam). C – parkovacie miesta vyznačené na Pribinovej (32 miest, z toho 17 šikmých a 15 pozdĺžnych), D – parkovisko pod mostom Apollo (16 miest). E – parkovací dom Tower 115 (projektovaných 760 miest). F – parkovisko pred obchodom Imidjex (8 miest vyhradených pre zákazníkov). G – parkovisko SND (174 miest, z toho 90 na východnej a 84 na západnej strane). H – nevyužitý spevnený priestor pri sklade č. 7 (odhadom 400 miest).

Parkovanie na nevyužívaných súkromných pozemkoch

Magistrát hl. mesta by mal iniciovať stretnutie s SND o sprístupnení ich parkoviska (na mape ako “G”), ktoré cez deň zýva prázdnotou. Parkovisko za SND má 174 vyznačených parkovacích miest a je tam priestor pre vyznačenie ďalších. Nie je predsa logické, aby tie parkovacie miesta SND zostávali voľné v čase od 6:00 do 18:00, keď sa reálne využívajú len vo večerných hodinách (okrem zopár vozidiel zamestnancov). Nie je predsa logické budovať nové parkoviská a garáže, ktoré budú vyťažené len medzi 8:00 a 18:00, a večer a v noci budú prázdne. Vhodným nastavením systému sa jedno parkovacie miesto môže využiť cez deň pre človeka pracujúceho v Tower 115 a večer pre návštevníka SND. O tom, ako zabezpečiť, aby mali návštevníci SND možnosť zaparkovať, tak ako doteraz (aby im ľudia z Tower 115 uvoľnili podvečer parkovacie miesta), je písané nižšie.
Zároveň by mal magistrát iniciovať stretnutie s vlastnikom pozemku medzi Mostom Apollo a Skladom č. 7 (na mape vyznačené ružovou). Ide o spevnenú plochu, kde je možné dočasne zriadiť platené parkovisko s kapacitou stoviek miest.

Ideový návrh cenovej politiky pre parkovisko SND

Nad rámec žiadaného parkovacieho limitu (napr. 18:00) by cena za nasledujúci hodinu stúpala geometricky, podobne ako to je v prípade systémov verejných zdieľaných bicyklov, kde prvá pol hodina je zadarmo, ďalšia pol hodina napr. 2 doláre, ďalšia už 7 dolárov, ďalšia 17 dolárov a každá ďalšia pol hodina 10 dolárov. Cena je nastavená tak, aby nútila ľudí využívať verejný bicykel čo najkratší čas – teda len za presun z bodu A do bodu B. Rovnako by to fungovalo aj pre autá.

 

Progresívna cenová politika v systéme verejného požičiavania bicyklov (bike sahring) v New Yorku (vľavo) a Melbourne (vpravo).
Progresívna cenová politika v systéme verejného požičiavania bicyklov (bike sahring) v New Yorku (vľavo) a Melbourne (vpravo).

Parkovisko SND by bolo v pracovné dni prístupné napr. od 5:00 do 18:00 za jednorázový poplatok napr. 5 EUR/deň. Po prekročení času, hoci len o 1 minútu, sa cena znásobuje. Napri. do 19:00 na 10 EUR, za každú ďalšiu začatú hodinu +10 EUR. Ak by vodič odišiel z parkoviska o 17:55 zaplatil by 5 EUR, ak 18:02 platil by 10 EUR, ak 18:50 rovnako 10 EUR, ak 19:08 už by ho to vyšlo 20 EUR, o 23:55 by ho to vyšlo už 60 EUR. Ak by zostal celú noc, zaplatil by viac ako sto eur. Tento systém motivuje ľudí uvoľniť parkovacie miesto pre návštevníkov SND v želaný čas (v tomto prípade do 18:00)
Pre návštevníkov SND by bolo parkovisko otvorené v čase od napr. 17:30 za štandardné ceny (aktuálne zadarmo v cene vstupenky na predstavenie), v prípade skoršej návštevy ako 17:30 sa aplikuje denná tarifa (napr. vyššie spomínaných 5 EUR a progresívne ceny, bez možnosti výhod použiť bezplatné parkovanie). Všetky predstavenia počas pracovných dní prebiehajú najskôr od 19:00 (čiže od 17:30 úplne stačí otvoriť parkovisko), preto tento návrh počíta s uvoľnením parkovacích miest do 18:00, kedy pomaly začínajú prichádzať návštevníci SND.
Počas víkendov by mohol tiež fungovať obdobný režím, ale keďže víkendové predstavenia niekedy začínajú občas aj skôr, napr. od 17:00, mohla by byť časová hranica na opustenie parkoviska v rámci lacnej dennej tarify skôr, napr. 16:00.

Ideový návrh cenovej politiky pre parkovisko vedľa Skladu č. 7

Je tu zatiaľ nevyužívaný priestor pre niekoľko sto vozidiel, pri čiastočnej úprave možno až 400. Stačí zvoliť cenu za deň parkovania – napr. 5 EUR. Je to zaujímavá podnikateľská príležitosť, keďže dopyt je vysoký a pozemok zatiaľ nevyužívaný.

Spevnená plocha medzi skladom č. 7 a mostom Apollo pojme niekoľko stov vozidiel.
Spevnená plocha medzi skladom č. 7 a mostom Apollo pojme niekoľko stov vozidiel. Vjazd je z Pribinovej.

Nulová tolerancia

Zároveň je nutné uplatňovať nulovú toleranciu parkovania na chodníkoch a zeleni v zóne s vyhradením parkovaním na vyznačených miestach a nulovú toleranciu parkovania na zeleni a parkovania na chodníku bez ponechania 1,5 metra pre chodcov všade inde mimo vyššie spomínaných zón. Netreba zabúdať na to, že vozidlo môže stáť na ceste len ak nechá voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy.
Platenie za parkovanie je bežný náklad spojený s prevádzkou vozidla, podobne ako zákonná či havarijná poistka, pohonné hmoty či diaľničná známka. Pokiaľ sa to niekomu nepáči môže si privstať a zaparkovať na niektorom z desiatok bezplatných parkovacích miest alebo zmeniť spôsob dopravy do práce v Toweri 115 na MHD, bicykel alebo chôdzu. Nie že by ľudia pracujúci v Tower 115 mali nejaké malé platy, že by si nemohli zaplatiť parkovanie. Poznám príklad z LakeSide, kde človek zarábajúci 3000 eur radšej stál na chodníku na rohu križovatky, obmedujúc chodcov a brániac výhľadu pred priechodom pre chodcov, len aby ušetril 20 eur (!!!) mesačne na parkovanie vo firemnej garáži.

Verejná výzva

Tento blog je zroveň verejnou výzvou, aby mesto konečne začalo chrániť svoj majetok – chodníky i zeleň – ktoré sú kontinuálne ničené motorovými vozidlami. Aby sa neopakovali podnety z Odkazu pre starostu, že chodníky sa rozpadávajú (za SND, pod Apollom) a zeleň mizne (za SND) a mesto aj Mestská polícia to ignorovali do takej miery, že za obnovu zničeného majetku bude musieť vynaložiť tisíce eur z vlastného, hoci sa stačí postaviť na miesto činu a rad radom všetkých pokutovať za jazdu po chodníku či zeleni a vymáhať náhradu od vodičov, ktorí už nepoznajú hranice slušného správania a bez akýchkoľvek problémov zastavia na zeleni. To už kde sme?

V zmysle § 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, orgány obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Napriek opakovane zaznamenaným porušeniam zákona, napriek opakovaním podnetom na magistrát, aby vec riešilo a chránilo svoj majetok, mesto ani mestská polícia nekoná… nechráni svoj majetok pred poškodením, zničením, nepoužíva všetky právne prostriedky na ochranu majetku ani si neuplatnuje včasne svoje majetkové práva. Toto mesto proste nefunguje. A vodiči to využívajú v svoj prospech, porušujú všetky dopravné predpisy týkajúce sa parkovania, lebo vedia, že im nič nehrozí.

2 thoughts on “Návrh riešenia legálneho parkovania pri Tower 115

 1. Áno súhlasím, kľúčom je Nastolenie pravidiel , teda aj nulová tolerancia. V tomto meste toto slovné spojenie asi len dobre znie a nikdy som ho nevidel funkčné.
  Teda potrebujeme poriadne a funkčné riešenie a SNAHU, ODHODLANIE zo strany mesta (teda ísť aj do konfliktu so zdivočenými občanmi-vodičmi).
  Lenže sú tu obe strany mince!
  Pravidlá aplikovať môžeme, iba keď máme alternatívne riešenia pre parkovanie. Nedá sa to riešiť oddelene!

  A preto hlavne v tomto čase, v čase stretnutí na magistrátoch, s primátormi, starostami VÁS, ako aktivistov komunikujúcich s nimi vyzývam, aby ste vzniesli požiadavku na konkrétne riešenie a realizáciu z konkrétnym cieľom (naplánovania a nastolenia parkovacieho systému v zóne medzi Landererovou a Dunajom)
  Bude to náročné, keďže z ničoho, treba spraviť niečo. A hlavne podrobne a rozumne to naplánovať! No táto zóna ma X konkrétnych vstupov, a je kontrolovateľná.
  (Zarastená prales sa ťažko čistí, ale niekde sa začať musí a to pravidlom priestupok a trest ).
  Ináč bude stále problém na cyklotrase, na Pribinovej, či v súhlasných stanoviskách poddimenzovávania revidovaných parkovacích miest novostavieb).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.