V minulosti bola Pribinova jeden veľký parkovací bordel – mimo vyznačených boxov, na chodníkoch, na tráve, v ľavom jazdnom pruhu…

V minulosti bola Pribinova jeden veľký parkovací bordel - mimo vyznačených boxov, na chodníkoch, na tráve, v ľavom jazdnom pruhu...

V minulosti bola Pribinova jeden veľký parkovací bordel – mimo vyznačených boxov, na chodníkoch, na tráve, v ľavom jazdnom pruhu…