Polyfunkčný dom Einsteinova – pohľad od Nobelovho nám.

Polyfunkčný dom Einsteinova - pohľad od Nobelovho nám.

Polyfunkčný dom Einsteinova – pohľad od Nobelovho nám.