Presmerovanie premávky na Košickej do cyklopruhu a parkovacieho pruhu

Presmerovanie premávky na Košickej do cyklopruhu a parkovacieho pruhu

Presmerovanie premávky na Košickej do cyklopruhu a parkovacieho pruhu