Značka upozorňujúca na zbiehanie jazdných pruhov doľava (tam kde sa opravuje vozovka)

Značka upozorňujúca na zbiehanie jazdných pruhov doľava (tam kde sa opravuje vozovka)

Značka upozorňujúca na zbiehanie jazdných pruhov doľava (tam kde sa opravuje vozovka)