27 nových a obnovených cyklotrás – zhodnotenie

Nastáva koniec volebného obdobia miestnej samosprávy a s ním aj doba bilancovania. Súčasný primátor Bratislavy Milan Ftáčnik na prevolebných billboardoch sľuboval štyri nové cyklotrasy. Pozrime sa, ako sa mu to podarilo splniť.

primátorovej prezentácii sa hovorí o 27 nových a obnovených cyklotrasách, teda o čísle výrazne väčšom ako štyri. Požiadali sme preto o zaslanie ich zoznamu. Na jeho základe vznikol tento článok s popisom a hodnotením toho, čo sa spravilo.

Viaceré položky zoznamu by sa dali skombinovať do jednej (napr. 4+5, 18+19). Takže namiesto toho, aby sa hovorilo o jednej fragmentovanej trase s prerušeniami, výsledok sa prezentuje pozitívne ako dve či viac samostatných trás. Tak sa podarilo dosiahnuť číslo 27, hoci reálne by to malo byť asi menej. Bez ohľadu na vyššie uvedené však musíme konštatovať že štyri cyklotrasy naozaj pribudli. Najmä však kvôli tomu, že daný prísľub bol značne nekonkrétny a nehovoril nič o kvalite ani dĺžke cyklotrasy. Cyklotrasa teda pokojne môže byť aj úsek dlhý 80 metrov či 150 metrov, ktorý vznikol rozčlenením pôvodného chodníka bez zásadnejšej úpravy, ako napr. kompletná výmena zničeného povrchu.

V nasledujúcej tabuľke je zoznam cyklistických (a čiastočne peších) projektov. Zelenou farbou sú uvedené nové chránené cyklotrasy, teda cestičky pre cyklistov mimo nezdieľané s autami. Modrou su nové „mäkké“ opatrenia ako cyklopruhy, piktokoridory či dostavba chýbajúcich cyklopriechodov. Oranžovou sú veci, ktoré by podľa nás nemali byť vykazované ako nové či obnovené cyklotrasy, ale ako bežná údržba.

Legenda: C – cestička pre cyklistov, P – cyklopruh, K – koridor pre cyklistov, O – oprava, Z – značenie (v tabuľke sú uvedené dĺžky v km), I – opatrenie (v tabuľke sú uvedené počty)

Č.Názov úsekuCPKOZI
1Jantárová cesta
značenie, legalizácia vjazdu cyklistov
   1 
2Viedenská cesta
nová segregovaná cyklotrasa
1     
3Košická
nové cyklopruhy
0,551
4Nábrežie (most SNP – River park)
obnova cyklopruhu
1
5Nábrežie (FTVŠ – Lafranconi)
obnova cyklopruhu
0,3
6Devínska cesta
cyklopiktogramy
5
7Auspitz – Lafranconi
oprava povrchu
2
8Petržalská dunajská hrádza (Starý most – Prístavný most)
oprava povrchu, obnova značenia
0,21,4
9Umelka
rozšírenie chodníka
1
10Štúrova – Špitálska
cyklopruhy, cyklopiktokoridor
0,31,1
11Prístavná – Prístavný most
nový cyklopriechod, obnova povrchu
0,51
12Obchodná – Blumentálska
cyklopiktokoridor, cyklopruhy
1,1
13Chorvátske rameno (Tematínska – Antolská)
obnova povrchu, oprava poškodených častí cyklotrasy
0,51,5
14Májkova
cyklopruh, cyklopriechod, semafór pre cyklistov
0,13
15Podunajské Biskupice – Vrakuňa
obnova povrchu
0,92
16Prvý historický okruh (1. etapa)
vodorovné a zvislé značenie
0,10,10,22,62
17Prístavný most – Slovnaftská
obnova povrchu, lokálne opravy, obnova značenia, cyklopriechody
0,22,52,52
18Slovnaftská – Malý Dunaj
nová cyklotrasa
0,5
19Vlčie hrdlo
nová cyklotrasa
0,2
20Vlčie hrdlo – Zimný prístav
obnova povrchu, prepojenie s hrádzou
0,11
21Bajkalská (Prievozská – Ružinovská)
oprava povrchu cyklotrasy, vybudovanie cyklopriechodov
0,52
22Medená
cyklistická protismerka
0,2
23Bosákova – Antolská
oprava poškodených úsekov
0,9
24Starý most
povolenie vjazdu cyklistov (t.č. v rekonštrukcii)
1
25Pribinova (Eurovea – most Apollo)
nová cyklotrasa, nové cyklopriechody, nový priechod pre cyklistov, riešenie nelegálneho parkovania
0,33
26Pribinova (Umelka – Eurovea)
zóna s parkovaním povoleným len na vyhradených miestach
0,4
27Cyklomost Slobody
nový cyklomost, nová cyklotrasa (v spolupráci s BSK a Rakúskom)
11

V prvej skupine je päť nových trás: Viedenská cesta (2), Májkova (14), cyklotrasa pri Slovnafte (18+19), Pribinova (25) a Cyklomost Slobody (27). Bez cyklomostu ide len o 2,1 km nových chránených cyklotrás za štyri roky, čo je podľa nás vzhľadom na potenciál a rozpracované projekty dosť málo. Nepodarilo sa realizovať napr. úsek nábrežia od Mostu SNP až po Pribinovu ulicu, bezpečný prejazd Patrónkou či cyklotrasu pozdĺž Tomášikovej.

V druhej, modrej skupine je osem projektov. Vzhľadom na to, že ide o organizačné a teda de facto lacné opatrenia, je ich tiež pomerne málo. Ak by Viedeň išla tempom povoľovania protismernej jazdy cyklistom tempom Bratislavy (1 za štyri roky), tak by sa do jej súčasnej hustej siete protismerok dopracovávala niekoľko sto rokov… Podobne sa podarilo realizovať cyklopruhy len na Košickej a Špitálskej/Štúrovej, na iných miestach (napr. na spomínanej Tomášikovej) nie.

V ďalšom texte uvedieme aspoň čiastočne pozitíva a negatíva, ktoré jednotlivé projekty priniesli. Poznámka: počet plusových a mínusových bodov neoznačuje stupeň hodnotenia, ale len niektoré aspekty, ktoré sme si všimli. Teda viac mínusov neznamená nutne horší projekt, celkové zhodnotenie jednotlivých projektov nechávame na vás.

1. Jantárová cesta

plus jednoduché a účinné organizačné opatrenie
minus malo by byť samozrejmou súčasťou zmien organizácie dopravy
minus zrušené kvôli výstavbe mosta

Zákaz vjazdu okrem cyklistov

2. Viedenská cesta

plus jedna z najlepších realizácií za posledné štyri roky
plus minimum stavebných zásahov
minus miestami príliš veľa značiek

3. Košická

plus prvé cyklopruhy v Bratislave
minus prílišné natlačenie na parkujúce autá
minus nevyriešenie prejazdu križovatkou s Mlynskými nivami
minus mizerná kvalita vodorovného značenia
minus neopravený povrch
minus vyústenie cyklopriechodu do stĺpu

4. Nábrežie (most SNP – River park)

plus pôvodná cyklotrasa nezanikla
minus len obnova značenia, nie nová cyklotrasa
minus neopravený povrch
minus rozšírenie priestoru pre cyklistov na úkor chodcov

Priestor pre chodcov je rozdelený cyklotrasou na dve časti. Navrhujeme posun cyklotrasy vpravo, ku trávnatému pásu. Vhodná by bola aj náhrada zámkovej dlažby na cyklotrase hladším povrchom.

5. Nábrežie (FTVŠ – Lafranconi)

plus rozčlenenie priestoru pre chodcov a cyklistov
minus neopravený povrch v kombinácii s chýbajúcim osvetlením
minus jazdenie áut po cyklocestičke, nečinnosť polície
minus chýba úsek od FTVŠ po River Park

Cestička pre cyklistov, nábrežná promenáda alebo parkovisko s výhľadom na rieku?
Cestička pre cyklistov, nábrežná promenáda alebo parkovisko s výhľadom na rieku?

6. Devínska cesta

plus dočasné riešenie do času realizácie trvalého
minus trvalé riešenie sa stále nezačalo

Vizualizácia cyklotrasy na Devínskej ceste podľa štúdie Dopravoprojektu.

7. Auspitz – Lafranconi

plus bodové opravy a obnova značenia
minus malo by byť súčasťou pravidelnej údržby

8. Petržalská dunajská hrádza (Starý most – Prístavný most)

plus bodové opravy a obnova značenia
minus malo by byť súčasťou pravidelnej údržby

9. Umelka

plus rozšírenie priestoru pre chodcov a príprava na vybudovanie cyklotrasy
minus realizácia cyklotrasy stále nezačala

10. Štúrova – Špitálska

plus vhodné riešenie pre zónu 30
plus použitie termoplastov na vodorovné značenie
minus nekontrolovanie dodržiavania rýchlosti
minus neopravený povrch
minus cyklopriechody nie sú podfarbené, vodiči na nich zastavujú, takže ich nie je možné použiť

Cyklopruh pri vjazde na parkovisko

11. Prístavná – Prístavný most

plus nový dobre realizovaný cyklopriechod
plus bodové opravy a obnova značenia,

12. Obchodná – Blumentálska

plus snaha o riešenie prejazdu cyklistov
minus len organizačné opatrenia, aj to najmäkšie (piktokoridory)
minus nedoriešený režim na Obchodnej (pešia zóna bez povolenia jazdy cyklistov, zo strany Radlinského zmätočne vyznačená reklamným zariadením, nie dopravnou značkou).

13. Chorvátske rameno (Tematínska – Antolská)

plus oprava povrchu a obnova značenia

14. Májkova

plus jednosmerný cyklopruh s čo najmenším záberom priestoru pre chodcov
plus po reorganizácia parkovania väčšia plocha zelene pri zachovaní počtu vyznačených parkovacích miest
minus časovo zdĺhavý prejazd cez dva nekoordinované cyklopriechody

Šedou farbou zamaľované bývalé parkovacie boxy, ktoré pôsobili zmätočne. To auto v pozadí trčiace na cyklotrasu tam párkuje ilegálne. (marec 2014)

15. Podunajské Biskupice – Vrakuňa

plus kvalitná obnova povrchu

16. Prvý historický okruh (1. etapa)

plus legalizácia prejazdu cyklistov dolnou časťou Námestia SNP a popri SND
minus nevyriešenie celého okruhu vzhľadom na veľmi dlhu dobu realizácie
minus nevyriešenie prejazdu Židovskou a Kapucínskou
minus nové značky Zosadni z bicykla

17. Prístavný most – Slovnaftská

plus bodové opravy a obnova značenia
minus malo by byť súčasťou pravidelnej údržby

18. Slovnaftská – Malý Dunaj

plus nová cyklocestička
minus kúskovanie vykazovania projektov, správne by bolo vykazovať spoločne s 19

19. Vlčie hrdlo

plus nová cyklocestička
minus kúskovanie vykazovania projektov, správne by bolo vykazovať spoločne s 18

20. Vlčie hrdlo – Zimný prístav

plus bodové opravy a obnova značenia
minus malo by byť súčasťou pravidelnej údržby

21. Bajkalská (Prievozská – Ružinovská)

plus nové priechody pre cyklistov
plus bodové opravy a obnova značenia
minus cyklotrasa je fragmentovaná, na dvoch miestach sú priechody pre chodcov namiesto pre cyklistov

Lokálna oprava asfaltového povrchu, už žiadne hrboly a jamy

22. Medená

plus prvá cyklistická protismerka v centre Bratislavy

Po ani nie 200 m sa blížime ku križovatke Medená x Tobrucká, tesne pred ňou je priechod pre chodocov. Tu si chodci musia zvyknúť pozerať na obe strany pri prechádzaní ulice.

23. Bosákova – Antolská

plus oprava povrchu a obnova značenia

24. Starý most

plus legalizácia zdieľaného priestoru na moste

Starý most - cestička pre chodcov a cyklistov

25. Pribinova (Eurovea – most Apollo)

plus výborná cestička pre cyklistov s dotiahnutými detailami
minus relatívne krátky úsek, zvyšok trasy po nábreží (od Mostu SNP) sa nepodarilo realizovať
minus vyústenie do zóny so zakázanou jazdou cyklistov

26. Pribinova (Umelka – Eurovea)

plus skultúrnenie divokého a nedôstojného parkovania
minus správnejšie by bolo vykazovať spolu s 25

27. Cyklomost Slobody

plus krásna stavba
plus výborné spojenie do Rakúska
minus v sezóne býva aj priúzky :)

28. Cyklostojany

plus užitočný projekt
minus stojany by mohli pribúdať aj niekoľkonásobne rýchlejšie :)

11 thoughts on “27 nových a obnovených cyklotrás – zhodnotenie

  1. Chválim za perfektny prehlad…ale, rozhodne nesuhlasim, ze jednosmerny pruh na Majkovej ste zaradili medzi „plusy“! Povazujem za absolutny luxus, takto obmedzovat cyklocesty, ktorych je aj tak nedostatok. Sirka pruhu v pohode postacuje aj na obojsmernu premavku. V praxi tam obrovske mnozstvo cyklistov jazdi denne obojsmerne. Z tejto lokality je to prirodzeny prechod smerom do Race, Jura, do Karpat…jeden z mala, kde nemusite aspon chvilku pomedzi auta…

    1. Ahoj, v článku to zrejme mohlo byť lepšie napísané, ale plusom nie je to, že je cyklopruh jednosmerný, ale o to, že sa tu ten cyklopruh vôbec zrealizoval. Jednotlivé charakteristiky v článku som chcel robiť čo najstručnejšie, aby toho nebolo extra veľa, lenže v tom je riziko, že to môže byť zle pochopené :)

      Súhlasím, že šírka cyklopruhu reálne postačuje na obojsmernú premávku, ak by to však malo byť oficiálne riešenie, zrejme by to neprešlo – naša zbytočne prísna norma vyžaduje 2,5 m na obojsmerný pás pre cyklistov. V Maďarsku a Rakúsku to tak prísne nie je. Ale verím, že v budúcnosti sa podarí realizovať aj pokračovanie tejto cyklotrasy po Sasinkovej (protismerným cyklopruhom) a na opačnej strane po Floriánskom námestí, ktoré by si tiež zaslúžilo revitalizáciu.

      1. Už sa teším na ďalšie riešenia cylociest v tejto oblasti…. :) Lebo, vymotať sa z centra smerom do Karpát je neuveriteľne ťažké… Dvakrát som už mala kolíziu s autom, ktoré mi nedalo prednosť, kde malo… Asi aj preto sme tu veľmi vďační….hoci aj za jazdu v protismere v luxusnom jednosmernom pruhu…!! :D Držíme palce do ďalších projektov! :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.