Červené vozidlo parkje priamo na priechode pre chodcov, hneď za našim známym bielym vozidlom. Vodička je upozornená, ale nič si z toho nerobí, hlavne že odloži svoje dieťa do školky.

Červené vozidlo parkje priamo na priechode pre chodcov, hneď za našim známym bielym vozidlom. Vodička je upozornená, ale nič si z toho nerobí, hlavne že odloži svoje dieťa do školky.

Červené vozidlo parkje priamo na priechode pre chodcov, hneď za našim známym bielym vozidlom. Vodička je upozornená, ale nič si z toho nerobí, hlavne že odloži svoje dieťa do školky.