Nešťasne zvolené miesto začiatku cyklopruhu zavadzia chodcom

Nešťasne zvolené miesto začiatku cyklopruhu zavadzia chodcom

Nešťasne zvolené miesto začiatku cyklopruhu zavadzia chodcom