Príslušníci PZ SR stoja v cyklopruhu.

Príslušníci PZ SR stoja v cyklopruhu.

Príslušníci PZ SR stoja v cyklopruhu.