Vyjadrenie k pripomienkam k polyfunkčnému komplexu Dúbrawa Hrubá lúka

V októbri 2014 sme spracovali pripomienky k polyfunkčnému komplexu Polianky. Na portáli k EIA procesu sa objavilo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ktoré určilo, že zámer nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu.

Prečítajte si naše pripomienky a vyjadrenie k nim:

15.1.1 V rámci zámeru v dotknutom území vybudovať paralelne s Agátovou ulicou, po jej západnej strane (teda pri navrhovanom objekte vrátane križovatiek na oboch stranách dotknutého územia) plnohodnotnú segregovanú obojsmernú cestičku pre cyklistov šírky 3 m. V prípade súbehu s chodníkom pre peších alebo vozovkou vyriešiť vzájomné oddelenie zeleným pásom  vhodnej šírky (min. 0,5 m), ktorý tvorí prirodzenú bariéru proti vstupu chodcov do jazdnej dráhy cyklistov či proti nelegálnemu parkovaniu na cyklistickej trase. Stĺpy osvetlenia, dopravných značiek a iné bariéry umiestňovať mimo peších a cyklistických ťahov, napr. do zelených pásov. Križovanie s vjazdami do objektu či inými komunikáciami riešiť priechodmi pre cyklistov.

V rámci projektu bola ponechaná územná rezerva pre možnosť vybudovania cyklotrasy, tak ako je schválená v územnom pláne. Upozorňuje, že pozemky vyčlenené pre cyklotrasu, nepatria investorovi navrhovanej činnosti: Obytný súbor Dúbrawa Hrubá lúka.

15.1.2 V objekte vyčleniť priestor na bezpečné a prístupné parkovanie bicyklov obyvateľov (napr. priestor v ktorom bude možné zriadiť kontrolovaný vstup, kamerový systém).

Každý byt bude mať svoju kobku, kde si obyvatelia môžu zamknúť svoj bicykel.

15.1.3 Umiestniť dostatočný počet bezpečných cyklostojanov pre návštevníkov, pred jednotlivými prevádzkami aj v blízkosti vstupov do obytných častí. (Viac informácií o parkovaní bicyklov sa nachádza na adrese http://www.cyklodoprava.sk/cyklodoprava/parkovanie/)

Pripomienku akceptuje.

15.1.4 Vytvoriť inteligentný systém zavlažovania prícestnej zelene zvádzaním vody zo spevnených plôch ako napr. povrchových parkovísk, chodníkov a cyklotrás, čo zníži energetickú náročnosť projektu. Voda, ktorá spadne na danom území by mala zostať v území a tým minimalizovať záťaž na mestskú kanalizáciu.

Voda z ciest a parkovísk nie je vhodná na polievanie zelene, vody z povrchového odtoku budú vsakované na pozemku po ich predčistení cez lapač ropných látok, str. 29 zámeru,  teda voda ostane v danom území a nebude zaťažovať kanalizáciu.

Záver: Pre cyklistov je asi najzaujímavejšia pasáž týkajúca sa cyklotrasy. Nakoľko investor nie je vlastníkom pozemkov, na ťahu by malo byť mesto a zabezpečiť prípravu cyklotrasy tak, aby mohla byť vybudovaná súčasne s týmto zámerom. Predložíme preto tento návrh na „cyklokomisii“.

 

Pozrite si aj celý zoznam zámerov posudzovaných v procese EIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.