Pekne vyriešené nepriame ľavé odbočenie na lesnú cestu v smere z Devína

Pekne vyriešené nepriame ľavé odbočenie na lesnú cestu v smere z Devína

Pekne vyriešené nepriame ľavé odbočenie na lesnú cestu v smere z Devína