Novo vyasfaltovaný úsek lesnej cesty

Novo vyasfaltovaný úsek lesnej cesty

Novo vyasfaltovaný úsek lesnej cesty