Tu je krásne vidieť pokiaľ by mohol siahať chodník na križovatke Rajskej s Dunajskou, chodci by prechádzali len cez jeden jazdný pruh a cyklopruh, prišom šráfovanie by sa mohlo stať chodníkom

Tu je krásne vidieť pokiaľ by mohol siahať chodník na križovatke Rajskej s Dunajskou, chodci by prechádzali len cez jeden jazdný pruh a cyklopruh, prišom šráfovanie by sa mohlo stať chodníkom

Tu je krásne vidieť pokiaľ by mohol siahať chodník na križovatke Rajskej s Dunajskou, chodci by prechádzali len cez jeden jazdný pruh a cyklopruh, prišom šráfovanie by sa mohlo stať chodníkom