Odhrnutý úsek hrádze medzi Statým Mostom a Mostom Apollo

Odhrnutý úsek hrádze medzi Statým Mostom a Mostom Apollo

Odhrnutý úsek hrádze medzi Statým Mostom a Mostom Apollo