Dodatková tabuľa a koridor pre cyklistov ukazujú cyklistom, že môžu pokračovať priamo (smer Rača a JuRaVa).

Dodatková tabuľa a koridor pre cyklistov ukazujú cyklistom, že môžu pokračovať priamo (smer Rača a JuRaVa).

Dodatková tabuľa a koridor pre cyklistov ukazujú cyklistom, že môžu pokračovať priamo (smer Rača a JuRaVa).