Z bočných ulíc nad Alstrovou je príkazaný smer pre autá a dodatková tabuľa upozorňujúca vodičov, že cyklistov môžu očakávať zľava i zprava.

Z bočných ulíc nad Alstrovou je príkazaný smer pre autá a dodatková tabuľa upozorňujúca vodičov, že cyklistov môžu očakávať zľava i zprava.

Z bočných ulíc nad Alstrovou je príkazaný smer pre autá a dodatková tabuľa upozorňujúca vodičov, že cyklistov môžu očakávať zľava i zprava.